آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه فرش قرمز

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه فرش قرمز توی این آموزش، طراحی پس زمینه فرش قرمز رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه فرش قرمز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سکو گام اول ابزارادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تا خوردگی کاغذ

آموزش Photoshop : افکت تا خوردگی کاغذ توی این آموزش، طراحی افکت تا خوردگی کاغذ رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تا خوردگی کاغذ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول ابزار Pen رو برداشته وادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی دهه هشتاد میلادی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل هایادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی افکت قدیمی

آموزش Photoshop : طراحی افکت قدیمی توی این آموزش، طراحی افکت قدیمی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت قدیمی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی سند گام اول وارد مسیر File > New میشیمادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم

آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم توی این آموزش، افکت متنی مهر و موم رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد سند جدید ایندیزاینادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی کتاب کمدی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Filesادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی

آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی توی این آموزش، افکت متنی رنگی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول فتوشاپ رو باز می کنیم. یک سند جدید بهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی بنر پزشکی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی اولین بنر گام اول ابزار Rounded Rectangleادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی پاستل سه بعدی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی پاستل سه بعدی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی پاستل سه بعدی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی پاستل سه بعدی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی شکلادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی محو

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی محو توی این آموزش، افکت متنی سه بعدی محو رو با Photoshop با هم می بینیم. برای ای کار از ابزارها و تنظیمات ۳D و فیلترها و Adjustment Layer کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم. با ” آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی محو ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی بسته بندی پلاستیکی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی بستهادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویراش تصویر انسان سایبورگ

آموزش Photoshop : ویراش تصویر انسان سایبورگ توی این آموزش، ویراش تصویر انسان سایبورگ رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویراش تصویر انسان سایبورگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی توی این آموزش، ویرایش تصویر با افکت طراحی  رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع طراحی تصویر مورد نظرادامه مطلب

آموزش Illustrator : الگوی آناناس

آموزش Illustrator : الگوی آناناس توی این آموزش، الگوی آناناس رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده، افکت های Warp و امکان Pattern کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : الگوی آناناس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول ایلاستریتور رو باز می کنیم. یک سند جدید بهادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت نور خورشید

آموزش Photoshop : افکت نور خورشید توی این آموزش، افکت نور خورشید رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت نور خورشید ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اضافه کردن تصویر فایل PSD مورد نظر رو انتخاب کرده وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی بسته بندی پلاستیکی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی ظرف پلاستیکی گام اول یکادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی مسی

آموزش Photoshop : افکت متنی مسی توی این آموزش، افکت متنی مسی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی مسی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده درادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی زن شگفت انگیز

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی زن شگفت انگیز توی این آموزش، طراحی لوگوی زن شگفت انگیز رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی لوگوی زن شگفت انگیز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی Mockup گوشی هوشمند

آموزش Photoshop : طراحی Mockup گوشی هوشمند توی این آموزش، طراحی Mockup گوشی هوشمند رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی Mockup گوشی هوشمند ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی Mockup یک لایه جدید توی فتوشاپادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی والپیپر آیفون  ایکس

آموزش Illustrator : طراحی والپیپر آیفون  ایکس توی این آموزش، طراحی والپیپر آیفون ایکس رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی والپیپر آیفون ایکس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک فایل جدید به ابعاد آیفونادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی آمبره

آموزش Photoshop : افکت متنی آمبره توی این آموزش، افکت متنی آمبره رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی آمبره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده درادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای – قسمت دوم توی این آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshopادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی آویز

آموزش Photoshop : افکت متنی آویز توی این آموزش، افکت متنی آویز رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی آویز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسلادامه مطلب

آموزش Illustrator : تابلوی چوبی و برگ

آموزش Illustrator : تابلوی چوبی و برگ توی این آموزش، تابلوی چوبی و برگ رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تابلوی چوبی و برگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی کاغذ گام اول ابزار Mesh رو برادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی انتزاعی ساده

آموزش Photoshop : افکت متنی انتزاعی ساده توی این آموزش، افکت متنی انتزاعی ساده رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی انتزاعی ساده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۰۲۴ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی نوشته

آموزش Photoshop : افکت متنی نوشته توی این آموزش، افکت متنی نوشته رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی نوشته ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید درست می کنیم. ابعاد مورد نظرادامه مطلب

آموزش Photoshop : پس زمینه موج الکتریکی

آموزش Photoshop : پس زمینه موج الکتریکی توی این آموزش، پس زمینه موج الکتریکی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : پس زمینه موج الکتریکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید درست می کنی.ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای – قسمت اول توی این آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop درست کردن قلمویادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تصویری گرافیتی

آموزش Photoshop : افکت تصویری گرافیتی توی این آموزش Photoshop : افکت تصویری گرافیتی رو با Photoshop با هم می بینیم و یاد می گیریم که چطور این افکت رو با استفاده از تصویر خودمون درست کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تصویری گرافیتی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین-ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی نئون درخشان

آموزش Photoshop : افکت متنی نئون درخشان توی این آموزش، افکت متنی نئون درخشان رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی نئون درخشان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop درست کردن سند جدید گام اول وارد مسیرادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی

آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی توی این آموزش، افکت متنی طلایی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی طلایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید درست می کنیم. بعد هم Gradientادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی ایموجی

آموزش Illustrator : طراحی ایموجی توی این آموزش، طراحی ایموجی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی ایموجی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک سند جدید به ابعاد ۹۶ پیکسل درست می کنیم. گام دومادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر زیر آب – قسمت دوم

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر زیر آب – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر زیر آب رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر زیر آب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : ویرایشادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی برفی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی برفی – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی برفی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی برفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی برفی –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی شیرینی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شیرینی – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی شیرینی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی شیرینی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی شیرینی –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی تاخورده

آموزش Photoshop : افکت متنی تاخورده توی این آموزش، افکت متنی تاخورده رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی تاخورده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۰۲۴ در ۷۶۸ پیکسلادامه مطلب

آموزش Illustrator : ترسیم هلوی وکتور

آموزش Illustrator : ترسیم هلوی وکتور توی این آموزش، ترسیم هلوی وکتور رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : ترسیم هلوی وکتور ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده درادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر زیر آب – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر زیر آب – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر زیر آب رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر زیر آب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Filesادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی برفی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی برفی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی برفی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی برفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی شیرینی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی شیرینی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی شیرینی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی شیرینی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید درست می کنیم.ادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور + تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول! حتما کلیک کنید! رد کردن