آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه اداره

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه اداره توی این آموزش، طراحی پس زمینه اداره رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه اداره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی وکتور برای تی شرت

آموزش Illustrator : طراحی الگوی وکتور برای تی شرت توی این آموزش، طراحی الگوی وکتور برای تی شرت رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی وکتور برای تی شرت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی تیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج توی این آموزش طراحی الگوی یکپارچه برج رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustartor گام اول می خوایم توی این الگو، ازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت دوم تو این آموزش، طراحی افکت متنی ساری هندی رو با Illustrator با هم می بینیم. تم رنگی که استفاده می کنیم، صورتی و طلایی هست و جزئیات زیادی رو بهش اضافه می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی قلموی زنجیر طلایی

آموزش Illustrator : طراحی قلموی زنجیر طلایی توی این آموزش، طراحی قلموی زنجیر طلایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی قلموی زنجیر طلایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول وارد مسیر File > Place میشیمادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پرچم گل به شکل قلب

آموزش Illustrator : طراحی پرچم گل به شکل قلب توی این آموزش، طراحی پرچم گل به شکل قلب رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و Warp Effects کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پرچم گل به شکل قلب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator,ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی ذرت

آموزش Illustrator : طراحی الگوی ذرت توی این آموزش، طراحی الگوی ذرت رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Pen و Blob Brush و Pattern Options کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی ذرت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی ذرت گام اول ابزار Pen رو بر میادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آتش هیزم – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی آتش هیزم – قسمت اول توی این آموزش، طراحی آتش هیزم رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، از ابزار Blend که کار کردن با اون خیلی راحت تر از کار کردن با ابزار Mesh هست، استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی آتش هیزم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت اول تو این آموزش، طراحی افکت متنی ساری هندی رو با Illustrator با هم می بینیم. تم رنگی که استفاده می کنیم، صورتی و طلایی هست و جزئیات زیادی رو بهش اضافه می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : الگوی انتزاعی Low Poly

آموزش Illustrator : الگوی انتزاعی Low Poly توی این آموزش، الگوی انتزاعی Low Poly رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : الگوی انتزاعی Low Poly ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop تنظیم تصویر مرجع گام اول اسکریپتادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی هندوانه و آب هندوانه

آموزش Illustrator : طراحی هندوانه و آب هندوانه توی این آموزش، طراحی هندوانه و آب هندوانه رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی هندوانه و آب هندوانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین- Project Filesادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی در ایرلندی

آموزش Illustrator : تصویرسازی در ایرلندی توی این آموزش، تصویرسازی در ایرلندی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی در ایرلندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید Ctrl+N رو فشار میدیم وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی برگ

آموزش Illustrator : طراحی الگوی برگ توی این آموزش، طراحی الگوی برگ رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی برگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی برگ گام اول یک سند جدید به ابعاد ۸۵۰ درادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی خال خالی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی خال خالی توی این آموزش، طراحی الگوی خال خالی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی خال خالی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک سند جدید درست می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی حصیری

آموزش Illustrator : طراحی الگوی حصیری توی این آموزش، طراحی الگوی حصیری رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی حصیری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول با زدن میانبر Ctrl+N، یک سند جدید درست میادامه مطلب

آموزش Illustrator : استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern

آموزش Illustrator : استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern توی این آموزش، استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern رو با Illustrator با هم می بینیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول ابزارادامه مطلب

آموزش Illustrator : استفاده و ویرایش الگوها

آموزش Illustrator : استفاده و ویرایش الگوها توی این آموزش، استفاده و ویرایش الگوها رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : استفاده و ویرایش الگوها ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustartor انتخاب فایل های الگو گامادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی حلقه گل های استوایی

آموزش Illustrator : طراحی حلقه گل های استوایی توی این آموزش، طراحی حلقه گل های استوایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با روش استفاده از ابزار Mesh آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی حلقه گل های استوایی” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی گل گام اول اول از همهادامه مطلب

آموزش Illustrator : نصب و استفاده از قلموها

آموزش Illustrator : نصب و استفاده از قلموها توی این آموزش، نصب و استفاده از قلموها رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : نصب و استفاده از قلموها ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator دانلود وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی نمودار میله ای

آموزش Illustrator : طراحی نمودار میله ای توی این آموزش، طراحی نمودار میله ای رو با Illustrator با هم می بینیم. برای اینکار از ابزار Column Graph و Direct Selection استفاده می کنیم و از پنل Graphic Styles و رنگ ها و افکت های مقدماتی کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی نمودار میله ای ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی افکت متنی آتش بازی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو رسم می کنیم. شکل ها رو اضافه و اون ها رو تنظیم می کنیم. با استفاده از تکنیک های ادغام و ساخت شکل های وکتور، شکل های اصلی موشک رو طراحی کرده و بهش سایه و هایلایت اضافه می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت متنی آتش بازی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو رسم می کنیم. شکل ها رو اضافه و اون ها رو تنظیم می کنیم. با استفاده از تکنیک های ادغام و ساخت شکل های وکتور، شکل های اصلی موشک رو طراحی کرده و بهش سایه و هایلایت اضافه می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی هندسی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی هندسی توی این آموزش، طراحی الگوی هندسی رو با Illustrator با هم می بینیم.  و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی هندسی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه ابزار Rectangle را برداشته و روی صفحه کارادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی ایزومتریک

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی ایزومتریک توی این آموزش، طراحی افکت متنی ایزومتریک رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی ایزومتریک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ایجاد سند جدید گام اول Ctrl+N رو فشارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی نخ بافتنی

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی نخ بافتنی توی این آموزش، طراحی افکت متنی نخ بافتنی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی نخ بافتنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ایجاد سند جدید میانبر Ctrl+Nادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی

آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی توی این آموزش، طراحی قلموی پولکی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی قلب گام اول روش های زیادی برای طراحی شکل قلبادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی

آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی توی این آموزش، طراحی چتر رنگین کمانی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator کشیدن چتر رنگین کمانی گام اول ابزار Meshادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل

آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل توی این آموزش، طراحی درخت قلبی شکل رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و همچنین Gradient کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی تنه درخت گام اول با استفاده از ابزارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد توی این آموزش، طراحی کاراکتر پیرمرد رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از تکنیک ها و روش های مختلفی استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سر پیرمرد گام اول ایلاستریتور رو بازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس

آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس توی این آموزش، طراحی چاپ اشعه ایکس رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک سند جدید به ابعاد ۲۵۶ادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی با ابر

آموزش Illustrator : تصویرسازی با ابر توی این آموزش، تصویرسازی با ابر رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، از Scatter Brush و افکت Inner Glow هم کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی با ابر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustartor گام اول اول از همه به Scatter Brush نیاز داریم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی منظره برفی

آموزش Illustrator : طراحی منظره برفی توی این آموزش،طراحی منظره برفی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی منظره برفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی پس زمینه گام اول یک مستطیل باکد رنگی #۹dc3c5 درست میادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی دستکش اسکاندیناوی

آموزش Illustrator : طراحی دستکش اسکاندیناوی توی این آموزش، طراحی دستکش اسکاندیناوی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی دستکش اسکاندیناوی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی دستکش گام اول ایلاستریتور رو باز می کنیم و یکادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی لوازم آشپزخانه

آموزش Illustrator : طراحی لوازم آشپزخانه توی این آموزش، طراحی لوازم آشپزخانه رو با Illustrator با هم می بینیم و بیشتر از همه از ابزارهای Rectangle و Ellipse استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی لوازم آشپزخانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی گاز گام اول یک سند جدید به ابعادادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی پیتزا

آموزش Illustrator : طراحی الگوی پیتزا توی این آموزش، طراحی الگوی پیتزا رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، چند تا شکل ساده با ابزار Pen رسم می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی پیتزا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی برش پیتزا گام اول یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی توی این آموزش، طراحی پس زمینه برفی و زمستانی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و Symbol Sprayer استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین-ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی گل های بهاری

آموزش Illustrator : طراحی گل های بهاری توی این آموزش، طراحی گل های بهاری رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Width و Pen و Arc و Line Segment استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی گل های بهاری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی دستخط دیجیتالی گام اولادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی درخت پاییزی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی درخت پاییزی توی این آموزش، طراحی الگوی درخت پاییزی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از دو شکل ساده دایره و مستطیل استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی درخت پاییزی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی درخت ساده گام اولادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی بلور برف

آموزش Illustrator : طراحی الگوی بلور برف توی این آموزش، طراحی الگوی بلور برف رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از پنل Transparency و افکت Transform و Clipping Mask و همچنین افکت Warp استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی بلور برف ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator   طراحیادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل – قسمت دوم

آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی پس زمینه جنگل رو با Affinity Designer با هم می بینیم. از این پس زمینه می تونیم برای بازی های دو بعدی کامپیوتر، موبایل یا برای پس زمینه جستجوگر استفاده کرد. برای این کار از ابزارهای ساده وکتور کمک می گیریم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل ”ادامه مطلب

تا 50 درصد تخفیف ویژه نوروزی + ارسال رایگان بسراسر کشور - حتما کلیک کنید! رد کردن