آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی

آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی توی این آموزش، طراحی قلموی پولکی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی قلب گام اول روش های زیادی برای طراحی شکل قلبادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی

آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی توی این آموزش، طراحی چتر رنگین کمانی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator کشیدن چتر رنگین کمانی گام اول ابزار Meshادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل

آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل توی این آموزش، طراحی درخت قلبی شکل رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و همچنین Gradient کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی تنه درخت گام اول با استفاده از ابزارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد توی این آموزش، طراحی کاراکتر پیرمرد رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از تکنیک ها و روش های مختلفی استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سر پیرمرد گام اول ایلاستریتور رو بازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس

آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس توی این آموزش، طراحی چاپ اشعه ایکس رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک سند جدید به ابعاد ۲۵۶ادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی با ابر

آموزش Illustrator : تصویرسازی با ابر توی این آموزش، تصویرسازی با ابر رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، از Scatter Brush و افکت Inner Glow هم کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی با ابر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustartor گام اول اول از همه به Scatter Brush نیاز داریم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی منظره برفی

آموزش Illustrator : طراحی منظره برفی توی این آموزش،طراحی منظره برفی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی منظره برفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی پس زمینه گام اول یک مستطیل باکد رنگی #۹dc3c5 درست میادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی دستکش اسکاندیناوی

آموزش Illustrator : طراحی دستکش اسکاندیناوی توی این آموزش، طراحی دستکش اسکاندیناوی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی دستکش اسکاندیناوی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی دستکش گام اول ایلاستریتور رو باز می کنیم و یکادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی لوازم آشپزخانه

آموزش Illustrator : طراحی لوازم آشپزخانه توی این آموزش، طراحی لوازم آشپزخانه رو با Illustrator با هم می بینیم و بیشتر از همه از ابزارهای Rectangle و Ellipse استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی لوازم آشپزخانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی گاز گام اول یک سند جدید به ابعادادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی پیتزا

آموزش Illustrator : طراحی الگوی پیتزا توی این آموزش، طراحی الگوی پیتزا رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، چند تا شکل ساده با ابزار Pen رسم می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی پیتزا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی برش پیتزا گام اول یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی توی این آموزش، طراحی پس زمینه برفی و زمستانی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و Symbol Sprayer استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین-ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی گل های بهاری

آموزش Illustrator : طراحی گل های بهاری توی این آموزش، طراحی گل های بهاری رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Width و Pen و Arc و Line Segment استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی گل های بهاری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی دستخط دیجیتالی گام اولادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی درخت پاییزی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی درخت پاییزی توی این آموزش، طراحی الگوی درخت پاییزی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از دو شکل ساده دایره و مستطیل استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی درخت پاییزی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی درخت ساده گام اولادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی بلور برف

آموزش Illustrator : طراحی الگوی بلور برف توی این آموزش، طراحی الگوی بلور برف رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از پنل Transparency و افکت Transform و Clipping Mask و همچنین افکت Warp استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی بلور برف ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator   طراحیادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل – قسمت دوم

آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی پس زمینه جنگل رو با Affinity Designer با هم می بینیم. از این پس زمینه می تونیم برای بازی های دو بعدی کامپیوتر، موبایل یا برای پس زمینه جستجوگر استفاده کرد. برای این کار از ابزارهای ساده وکتور کمک می گیریم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل ”ادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل – قسمت اول

آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل – قسمت اول توی این آموزش، طراحی پس زمینه جنگل رو با Affinity Designer با هم می بینیم. از این پس زمینه می تونیم برای بازی های دو بعدی کامپیوتر، موبایل یا برای پس زمینه جستجوگر استفاده کرد. برای این کار از ابزارهای ساده وکتور کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Affinity Designer : طراحی پس زمینه جنگل ”ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر زمستانی

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر زمستانی توی این آموزش، طراحی کاراکتر زمستانی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده و ابزارهای مختلفی مثل ابزار Shape Builder و پنل Pathfinder و افکت Zig Zag استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر زمستانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustratorادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی میوه

آموزش Illustrator : طراحی الگوی میوه توی این آموزش، طراحی الگوی میوه رو با Illustrator با هم می بینیم و با تکنیک ها و ابزارهای مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی میوه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی هندوانه کامل گام اول اول از همه،ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساده و قابل ویرایش

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساده و قابل ویرایش توی این اموزش، طراحی افکت متنی ساده و قابل ویرایش رو با Illustrator با هم می بینیم. اول از همه، پس زمینه رو طراحی می کنیم و متن رو بهش اضافه و در نهایت، ویرایش می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساده و قابل ویرایش ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدتادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پنیری – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پنیری – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی افکت متنی پنیری رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، متن رو وارد می کنیم و افکت ۳D Extrude & Bevel و Round Corners رو روی اون اعمال می کنیم. بعد هم شکل ها رو نام گذاری و مرتب می کنیم و ازشون مسیر مرکب درست می کنیم. همچنین با نحوه استفاده از تکنیک هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پنیری – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پنیری – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت متنی پنیری رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، متن رو وارد می کنیم و افکت ۳D Extrude & Bevel و Round Corners رو روی اون اعمال می کنیم. بعد هم شکل ها رو نام گذاری و مرتب می کنیم و ازشون مسیر مرکب درست می کنیم. همچنین با نحوه استفاده از تکنیک هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : ایجاد افکت متنی هزارپا – قسمت دوم

آموزش Illustrator : ایجاد افکت متنی هزارپا – قسمت دوم توی این آموزش، ایجاد افکت متنی هزارپا رو با Illustrator  با هم می بینیم. برای این کار از ابزارهای ساده، افکت های Warp و امکان Live Corners استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : ایجاد افکت متنی هزارپا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده:ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی Retro با کمک پنل Appearance

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی Retro با کمک پنل Appearance توی این آموزش، طراحی افکت متنی Retro با کمک پنل Appearance رو با Illustrator با هم می بینیم.  برای این کار، متن رو وارد می کنیم و افکت لازم رو روی اون اعمال می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی Retro با کمک پنل Appearance ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدتادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی روز ایدز

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی روز ایدز توی این آموزش، طراحی افکت متنی روز ایدز رو با Illustrator با هم می بینیم. ابتدا متن رو وارد می کنیم و تغییرات لازم رو روی اون اعمال می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی روز ایدز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustartorادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پای گیلاس – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پای گیلاس – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی افکت متنی پای گیلاس رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار یک قلمو هم درست می کنیم و ازش کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پای گیلاس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ”ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پای گیلاس – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پای گیلاس – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت متنی پای گیلاس رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار یک قلمو هم درست می کنیم و ازش کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پای گیلاس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator  ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی قدیمی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی قدیمی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت متنی قدیمی رو با Illustrator با هم می بینیم. Rococo یک جنبش هنری ست که روی نقاشی، مجسمه سازی، معماری، طراحی داخلی، تزئینات، ادبیات، موسیقی و تئاتر تاثیر گذار بوده. این جنبش هنری به قرن هجدهم میلادی بر می گرده و خاستگاه اون پاریس بوده. برای طراحی این افکت متنی، حروف رو با ابزارها و تکنیکادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی قلموی Gradient Mesh با Mesh Tormentor

آموزش Illustrator : طراحی قلموی Gradient Mesh با Mesh Tormentor توی این آموزش، طراحی قلموی Gradient Mesh رو با استفاده از Mesh Tormentor در Illustrator با هم می بینیم و با تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی قلموی Gradiet Mesh با Mesh Tormentor  ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator نصب پلاگینادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی Long Shadow

آموزش Illustrator : طراحی Long Shadow توی این آموزش، طراحی Long Shadow رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار متن رو وارد می کنیم و از پنل Appearance، افکت Transform و افکت Gaussain Blur هم کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی Long Shadow ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد متنادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی هدیه کریسمس – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی هدیه کریسمس – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی هدیه کریسمس رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی هدیه کریسمس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی هدیه کریسمس –ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی هدیه کریسمس – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی هدیه کریسمس – قسمت اول توی این آموزش، طراحی هدیه کریسمس رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی هدیه کریسمس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی اولین هدیه گام اول برای شروع، یکادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه طلایی و انتزاعی

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه طلایی و انتزاعی توی این آموزش، طراحی پس زمینه طلایی و انتزاعی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه طلایی و انتزاعی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator رسم پسادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پوست کنده

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پوست کنده توی این آموزش، طراحی افکت متنی پوست کنده رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی پوست کنده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید Ctrl+N روادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی صندوق پست – قسمت دوم

آموزش Illustrator : تصویرسازی صندوق پست – قسمت دوم توی این آموزش، تصویرسازی صندوق پست رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل هایی با اندازه های مختلف استفاده می کنیم و فرآیند تصویرسازی صندوق پست رو به صورت گام به گام با هم می بینیم. به علاوه با نحوه ایجاد شکل های دو بعدی، دستکاری Anchor Point ها و استفاده از ابزار Pathfinder آشنا میشیم. باادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی صندوق پست – قسمت اول

آموزش Illustrator : تصویرسازی صندوق پست – قسمت اول توی این آموزش، تصویرسازی صندوق پست رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل هایی با اندازه های مختلف استفاده می کنیم و فرآیند تصویرسازی صندوق پست رو به صورت گام به گام با هم می بینیم. به علاوه با نحوه ایجاد شکل های دو بعدی، دستکاری Anchor Point ها و استفاده از ابزار Pathfinder آشنا میشیم. باادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر خفاش- قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر خفاش- قسمت دوم توی این آموزش، طراحی کاراکتر خفاش رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر خفاش ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر خفاش – قسمتادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر خفاش- قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر خفاش- قسمت اول توی این آموزش، طراحی کاراکتر خفاش رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر خفاش ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید ایلاستریتور رو باز می کنیمادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی استخوان

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی استخوان توی این آموزش، طراحی افکت متنی استخوان رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، خطوط چهارخانه رو اضافه می کنیم، شکل های ساده رو با افکت Rounded Corners و تکنیک های ایجاد شکل های وکترو درست می کنیم. بعد هم افکت Drop Shadow و پس زمینه رو اضافه می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی استخوان ” باادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی خوک

آموزش Illustrator : طراحی خوک توی این آموزش، طراحی خوک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده استفاده می کنیم و افکت های مختلفی رو روی اون ها اعمال می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی خوک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سر گامادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین توی این آموزش، طراحی کارت دعوت هالووین رو با InDesign با هم می بینین و با ابزاراها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign گام اول بهتره اول از همه طرح اولیهادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور ! تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول- حتما کلیک کنید! رد کردن

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور ! تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول- حتما کلیک کنید! رد کردن