آموزش Illustrator : طراحی Mockup تی شرت وکتور

آموزش Illustrator : طراحی Mockup تی شرت وکتور توی این آموزش، طراحی Mockup تی شرت وکتور رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی Mockup تی شرت وکتور ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده:ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر جنگجو – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر جنگجو – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی کاراکتر جنگجو رو با Illustrator با هم می بینیم. اول از همه از یک طرح ساده شروع کرده و اون رو به تصویرسازی وکتور تبدیل می کنیم. توی این آموزش، با نحوه رنگ آمیزی کاراکتر و کنترل هایلایت و سایه هم آشنا میشیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر جنگجو ” با ما همراه باشید… سطح سختی:ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی نمای داخلی خانه

آموزش Illustrator : طراحی نمای داخلی خانه توی این آموزش، طراحی نمای داخلی خانه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی نمای داخلی خانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی صندلی گام اول نرم افزار ایلاستریتور روادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر جنگجو – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر جنگجو – قسمت اول توی این آموزش، طراحی کاراکتر جنگجو رو با Illustrator با هم می بینیم. اول از همه از یک طرح ساده شروع کرده و اون رو به تصویرسازی وکتور تبدیل می کنیم. توی این آموزش، با نحوه رنگ آمیزی کاراکتر و کنترل هایلایت و سایه هم آشنا میشیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر جنگجو ” با ما همراه باشید… سطح سختی:ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی گیاه

آموزش Illustrator : طراحی گیاه توی این آموزش، طراحی گیاه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی گیاه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ترسیم دست ها با مش گام اول بیاین نحوه استفاده از Gradient Mesh روادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج بیگ بن

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج بیگ بن توی این آموزش، طراحی الگوی یکپارچه برج بیگ بن رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج بیگ بن ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator   گامادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی آفریقایی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی آفریقایی توی این آموزش، طراحی الگوی آفریقایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی آفریقایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم بوم وارد ایلاستریتور میشیم و یک سند جدید با ابعادادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات توی این آموزش، طراحی پس زمینه تعطیلات رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه تعطیلات ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی درخت نخل گام اول از طراحی ساقهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آدم آهنی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی آدم آهنی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی آدم آهنی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آدم آهنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی هلو

آموزش Illustrator : طراحی هلو توی این آموزش، طراحی هلو رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی هلو ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده در این دوره –ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی فلامینگو

آموزش Illustrator : طراحی فلامینگو توی این آموزش، طراحی فلامینگو رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی فلامینگو ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم فایل پروژه جدید ایلاستریتور رو باز می کنیم. با دنبال کردن مسیر Fileادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی بلور کریستال

آموزش Illustrator : تصویرسازی بلور کریستال توی این آموزش، تصویرسازی بلور کریستال رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی بلور کریستال ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم فایل پروژه ایلاستریتور رو باز کرده و یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی روبان

آموزش Illustrator : طراحی الگوی روبان توی این آموزش، طراحی الگوی روبان رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی روبان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول ابزار Pen رو بر می داریم و یک مسیرادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه اداره

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه اداره توی این آموزش، طراحی پس زمینه اداره رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه اداره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی وکتور برای تی شرت

آموزش Illustrator : طراحی الگوی وکتور برای تی شرت توی این آموزش، طراحی الگوی وکتور برای تی شرت رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی وکتور برای تی شرت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی تیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج توی این آموزش طراحی الگوی یکپارچه برج رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه برج ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustartor گام اول می خوایم توی این الگو، ازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت دوم تو این آموزش، طراحی افکت متنی ساری هندی رو با Illustrator با هم می بینیم. تم رنگی که استفاده می کنیم، صورتی و طلایی هست و جزئیات زیادی رو بهش اضافه می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی قلموی زنجیر طلایی

آموزش Illustrator : طراحی قلموی زنجیر طلایی توی این آموزش، طراحی قلموی زنجیر طلایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی قلموی زنجیر طلایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول وارد مسیر File > Place میشیمادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پرچم گل به شکل قلب

آموزش Illustrator : طراحی پرچم گل به شکل قلب توی این آموزش، طراحی پرچم گل به شکل قلب رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و Warp Effects کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پرچم گل به شکل قلب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator,ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی ذرت

آموزش Illustrator : طراحی الگوی ذرت توی این آموزش، طراحی الگوی ذرت رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Pen و Blob Brush و Pattern Options کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی ذرت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی ذرت گام اول ابزار Pen رو بر میادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آتش هیزم – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی آتش هیزم – قسمت اول توی این آموزش، طراحی آتش هیزم رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، از ابزار Blend که کار کردن با اون خیلی راحت تر از کار کردن با ابزار Mesh هست، استفاده می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی آتش هیزم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی  – قسمت اول تو این آموزش، طراحی افکت متنی ساری هندی رو با Illustrator با هم می بینیم. تم رنگی که استفاده می کنیم، صورتی و طلایی هست و جزئیات زیادی رو بهش اضافه می کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی ساری هندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : الگوی انتزاعی Low Poly

آموزش Illustrator : الگوی انتزاعی Low Poly توی این آموزش، الگوی انتزاعی Low Poly رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : الگوی انتزاعی Low Poly ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop تنظیم تصویر مرجع گام اول اسکریپتادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی هندوانه و آب هندوانه

آموزش Illustrator : طراحی هندوانه و آب هندوانه توی این آموزش، طراحی هندوانه و آب هندوانه رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی هندوانه و آب هندوانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator فایل های تمرین- Project Filesادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی در ایرلندی

آموزش Illustrator : تصویرسازی در ایرلندی توی این آموزش، تصویرسازی در ایرلندی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی در ایرلندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید Ctrl+N رو فشار میدیم وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی خال خالی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی خال خالی توی این آموزش، طراحی الگوی خال خالی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی خال خالی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک سند جدید درست می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern

آموزش Illustrator : استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern توی این آموزش، استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern رو با Illustrator با هم می بینیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : استفاده از ابزار Pattern برای درست کردن قلموی Pattern ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول ابزارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی حلقه گل های استوایی

آموزش Illustrator : طراحی حلقه گل های استوایی توی این آموزش، طراحی حلقه گل های استوایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با روش استفاده از ابزار Mesh آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی حلقه گل های استوایی” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی گل گام اول اول از همهادامه مطلب

آموزش Illustrator : نصب و استفاده از قلموها

آموزش Illustrator : نصب و استفاده از قلموها توی این آموزش، نصب و استفاده از قلموها رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : نصب و استفاده از قلموها ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator دانلود وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی نمودار میله ای

آموزش Illustrator : طراحی نمودار میله ای توی این آموزش، طراحی نمودار میله ای رو با Illustrator با هم می بینیم. برای اینکار از ابزار Column Graph و Direct Selection استفاده می کنیم و از پنل Graphic Styles و رنگ ها و افکت های مقدماتی کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی نمودار میله ای ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی افکت متنی آتش بازی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو رسم می کنیم. شکل ها رو اضافه و اون ها رو تنظیم می کنیم. با استفاده از تکنیک های ادغام و ساخت شکل های وکتور، شکل های اصلی موشک رو طراحی کرده و بهش سایه و هایلایت اضافه می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی آتش بازی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت متنی آتش بازی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو رسم می کنیم. شکل ها رو اضافه و اون ها رو تنظیم می کنیم. با استفاده از تکنیک های ادغام و ساخت شکل های وکتور، شکل های اصلی موشک رو طراحی کرده و بهش سایه و هایلایت اضافه می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی هندسی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی هندسی توی این آموزش، طراحی الگوی هندسی رو با Illustrator با هم می بینیم.  و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی هندسی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه ابزار Rectangle را برداشته و روی صفحه کارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی نخ بافتنی

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی نخ بافتنی توی این آموزش، طراحی افکت متنی نخ بافتنی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی نخ بافتنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ایجاد سند جدید میانبر Ctrl+Nادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی بافتنی

آموزش Illustrator : طراحی الگوی بافتنی توی این آموزش، طراحی الگوی بافتنی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی بافتنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی الگوی وکتور گام اول ایلاستریتور رو بازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی

آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی توی این آموزش، طراحی قلموی پولکی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی قلموی پولکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی قلب گام اول روش های زیادی برای طراحی شکل قلبادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی

آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی توی این آموزش، طراحی چتر رنگین کمانی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چتر رنگین کمانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator کشیدن چتر رنگین کمانی گام اول ابزار Meshادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل

آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل توی این آموزش، طراحی درخت قلبی شکل رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و همچنین Gradient کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : طراحی درخت قلبی شکل ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی تنه درخت گام اول با استفاده از ابزارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد توی این آموزش، طراحی کاراکتر پیرمرد رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از تکنیک ها و روش های مختلفی استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر پیرمرد ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سر پیرمرد گام اول ایلاستریتور رو بازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس

آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس توی این آموزش، طراحی چاپ اشعه ایکس رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چاپ اشعه ایکس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک سند جدید به ابعاد ۲۵۶ادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور + تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول! حتما کلیک کنید! رد کردن