آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk –  قسمت دوم

آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk   قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی Steampunk با استفاده از ۳DS Max رو با هم می بینیم. برای این کار، از تکنیک های مختلف مدل سازی  و شکل های مختلف و همچنین تکنیک هایی که بهمون اجازه اتصال بخش های مختلف با همدیگه رو میدن، استفاده می کنیم.

با ” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk –  قسمت اول”

گام چهل و یکم

Polygon های انتخاب شده رو سه بار اکسترود می کنیم و بعد هم رئوس رو یک مقدار Shift می کنیم تا نتیجه زیر به دست بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و دوم

یک بار دیگه اکسترود می کنیم و بعد هم Polygon های جلویی رو Delete می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و سوم

همون طور که می بینین، سه تا Loop اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و چهارم

حالا ۵ تا لبه میانی رو حذف می کنیم و بعد رئوس رو به هم وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و پنجم

دستور Symmetry رو روی شکل اعمال می کنیم و بعد همون طور که می بینین، یک Loop نزدیک به لبه اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و ششم

Turbosmooth رو همراه با ۲ Iteration، اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و هفتم

از همون تکنیکی که برای ایجاد استوانه قبلی استفاده کردیم، اینجا هم استفاده می کنیم. برای شکل دادن به این استوانه، از دستورهای Extrude، Inset و Bevel استفاده می کنیم. یادتون نره که لبه های ساپورت کننده رو هم نزدیک به لبه های اصلی اضافه کنین.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و هشتم

حالا از این عنصر کپی می گیریم و در محلی که می بینین، قرار میدیم. بعد هم TurboSmooth می کنیم. در حالی که Iterations رو روی ۲ قرار دادیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام چهل و نهم

یک Tube یا لوله ۱۲ ضلعی درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم. بعد هم ازش کپی می گیریم و اون ها رو با دستور Attach به هم وصل می کنیم. در نهایت، Polygon هایی که رو به روی هم قرار دارن رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه ام

از دستور Bridge برای وصل کردن دو شکل استفاده می کنیم. ۵ تا Polygon رو طبق تصویر، اکسترود و در نهایت، لبه های کناری رو Scale می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و یکم

یک استوانه ۱۲ ضلعی درست می کنیم و Editable Poly می کنیم. Polygon های هر دو طرف رو Delete می کنیم. بعد هم اون رو Scale می کنیم روی محور Z و با دستور Attach  به سایر شکل ها وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و دوم

با استفاده از دستور Bridge، حفره ها رو پر می کنیم و بعد هم چند تا Loop رو اضافه می کنیم و Turbormooth می کنیم. Iteration رو هم میزاریم روی ۲.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و سوم

یک استوانه ۱۸ ضلعی درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم. بعد هم Polygon جلویی رو Inset و سه بار Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و چهارم

حالا Bevel و ۵ بار هم Extrude می کنیم. ارتفاع دو تا اکسترود اول و آخر باید کم باشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و پنجم

دستورهای Bevel، Extrude، Bevel و Extrude رو با همون ارتفاع اعمال می کنیم. در نهایت یک بار با مقدار کم و یک بار با مقدار زیاد، Inset می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و ششم

Polygon رو Scale می کنیم و همون طور که می بینین، بالای شکل قرار میدیم. بعد هم دو بار Inset و Extrude می کنیم. ارتفاع اولین اکسترود باید کم باشه. در نهایت، Polygon رو حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و هفتم

Polygon پشت رو ۴ بار اکسترود و ۳ بار Inset می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و هشتم

Polygon میانی رو ۵ بار اکسترود و ۱ بار Bevel می کنیم. در حالی ارتفاع رو روی صفر قرار دادیم. سعی می کنیم که شعاع اون رو با شعاع Loop انتخاب شده، هماهنگ باشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام پنجاه و نهم

حالا دو بار Bevel می کنیم. دومین Bevel باید مقدار کمی داشته باشه. در نهایت اکسترود می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت ام

یک بار Inset، Extrude، Bevel و یک بار دیگه Inset می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و یکم

دستورهای Extrude، Bevel و Extrude رو اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و دوم

حالا همون مراحلی که برای طرف دیگه گذروندیم رو تکرار می کنیم. Polygon رو جا به جا می کنیم و بعد هم دو بار اکسترود می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و سوم

۳ تا Loop از Polygon رو انتخاب و به سمت داخل اکسترود می کنیم. بعد هم Polygon های هر دو طرف رو که در زیر می بینین رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و چهارم

دو تا Polygon که کنار همدیگه قرار دارن رو انتخاب و با Bridge به هم وصل می کنیم. برای این کار، از دو تا Polygon که بین بخش های به هم متصل قرار داره، صرف نظر می کنیم و بعد هم یک Loop اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و پنجم

یک Chamfer به تمام لبه های بالا اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و ششم

دستور Bevel رو با Height منفی، رو Polygon Loop سمت چپ و Extrude رو روی Polygon های سمت راست اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و هفتم

حالا دستور Chamfer رو روی تمام لبه های جلویی اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و هشتم

Polygon های جلویی رو انتخاب می کنیم و اون ها رو سه بار Bevel می کنیم. در نهایت، همون طور که می بینین، دو تا Loop دیگه اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام شصت و نهم

دو تا Loop دیگه رو اضافه می کنیم و بعد هم یک Turbosmooth Modifier رو با ۲ Iterations اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد ام

با استفاده از همون تکنیک هایی که قبلا استفاده کردیم، این عنصر رو هم درست می کنیم. تعداد اضلاع استوانه باید سی و دو تا باشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد و یکم

برای بخش پشتی، یک استوانه سی و دو ضلعی درست می کنیم. همون طور که می بینین، نیمه جلویی رو به همراه Polygon های بخش پشتی رو حذف می کنیم تا یک حفره ایجاد بشه. از دستور Attach برای وصل کردن دو عنصر به همدیگه و محلی که این دو عنصر به هم برخورد می کنن، استفاده می کنیم. رئوس رو انتخاب می کنیم و از تابع Weld برای کاهش تعداد اون ها از ۶۴ به ۳۲ استفاده می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد و دوم

حفره داخل کره رو انتخاب می کنیم. Shift رو نگه می داریم و اون رو روی محور X جا به جا می کنیم. بعد هم به سمت عقب درگ می کنیم. Shift رو نگه می داریم و Scale می کنیم (روی محور Y و Z). در نهایت، مجددا Shift رو نگه می داریم و اون رو به جلو جا به جا می کنیم تا نتیجه زیر به دست بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد و سوم

همون تکنیک رو روی بخش جلویی هم پیاده می کنیم تا نتیجه زیر به دست بیاد.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد و چهارم

در نهایت، دستور Turbosmooth رو اعمال می کنیم و عناصر رو سر جای خودشون قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد و پنجم

یک منحنی اضافه می کنیم. از منوی Rendering، گزینه Radial رو تیک می زنیم. عدد ۶ رو برای Sides در نظر می گیریم و Thickness رو هم روی مقدار مناسب قرار میدیم (این منحنی در داخل حفره جلویی آخرین عنصری که درست کردیم، قرار می گیره).

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد و ششم

روی امکان Enable in Viewport کلیک می کنیم و بعد هم این خط رو به Editable Poly تبدیل می کنیم. Polygon های دو طرف رو هم حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

گام هفتاد و هفتم

در آخر، Turbosmooth می کنیم و در موقعیت مناسب قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk –  قسمت سوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *