آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk قسمت چهارم

توی این آموزش، طراحی Steampunk با استفاده از ۳DS Max رو با هم می بینیم. برای این کار، از تکنیک های مختلف مدل سازی  و شکل های مختلف و همچنین تکنیک هایی که بهمون اجازه اتصال بخش های مختلف با همدیگه رو میدن، استفاده می کنیم.

با ” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk –  قسمت اول”

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت دوم “

” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت سوم “

گام صد و بیست و یکم

Polygon جلویی رو دو بار Bevel یک بار Extrude و دوبار دیگه Bevel می کنیم. اما این بار مقدار منفی رو برای outline در نظر می گیریم و Inset می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و دوم

همون طور که می بینین، یک Bevel، یک Inset و یک Bevel دیگه انجام میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و سوم

با استفاده از Attach، دو تا عناصر رو به هم وصل می کنیم و Polygon های انتخاب شده رو Bridge می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و چهارم

در نهایت، دستور Chamfer رو روی بیشتر Loop ها اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و پنجم

شکل یک کپسول ۱۲ ضلعی رو درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم. بعد هم بخش پشتی رو Delete و نزدیک حفره رو Cap می کنیم. حالا Bevel رو روی Polygon جدید اعمال می کنیم در حالی که Height رو گذاشتیم روی ۰ و بعد هم اکسترود می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و ششم

یک بار Inset و سه بار Extrude می کنیم. بعد هم مجددا Inset و Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و هفتم

یک بار دیگه Inset و Extrude می کنیم. بعد هم ۴ بار Bevel می کنیم. در حالی که Height روی ۰ قرار گرفته. بعد هم Extrude می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و هشتم

حالا دو بار Bevel می کنیم تا انتهای شکل به صورت گرد در بیاد. حالا Inset، Extrude و یک بار دیگه Extrude می کنیم در حالی که مقداری منفی رو برای Height در نظر گرفتیم. در نهایت، Polygon داخل حفره رو Delete می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و بیست و نهم

یک مکعب درست می کنیم و بهش Loop اضافه می کنیم. بعد هم Polygon های پشت و جلو رو حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی ام

درست مثل کاری که قبلا انجام دادیم، یک Line یا خط هشت ضلعی درست می کنیم و Enable in Viewport رو تیک می زنیم. با استفاده از Attach، اون رو به مکعب وصل می کنیم و بعد هم Polygon های انتها رو Delete می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و یکم

همچنان که این عناصر انتخاب شدن، از میانبر Alt+Q برای سوئیچ به Isolation Mode استفاده می کنیم. بعد هم یک Line جدید شش ضلعی درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم.  در نهایت، Polygon های هر دو انتها رو حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و دوم

با استفاده از Attach، تمام عناصر رو با همدیگه ترکیب می کنیم و سه تا لبه جدید اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و سوم

یک Inset روی Polygon های جدید اعمال می کنیم و بعد هم اون ها رو Delete می کنیم. بعد هم روی کل اون ها، Bridge رو اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و چهارم

حالا دو تا لبه جدید رو به انتهای عنصر (جایی که آخرین خط رو درست کردیم) اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و پنجم

Polygon های بین لبه هایی که قبلا درست کردیم رو Delete می کنیم و بعد هم با استفاده از ابزار Bridge، خط رو به حفره وصل می کنیم. بعد هم همون طور که می بینین، Chamfer می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و ششم

دو تا Polygon که روی سطح هر عنصر قرار گرفتن رو انتخاب و با Attach به هم وصل می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و هفتم

همون طور که می بینین، یک Loop جدید اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و هشتم

سه تا Polygon که هایلایت شدن رو انتخاب و حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و سی و نهم

در نهایت، حفره رو با Bridge می بندیم و Turbosmooth Modifier رو با Iteration 2، اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل ام

یک کپسول دیگه درست می کنیم و Turbosmooth رو در حالی روی اون اعمالی می کنیم که Iteration رو روی ۱ تنظیم کردیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و یکم

یک Spiral درست می کنیم و امکان Enable in Viewport و همچنین Radial رو تیک می زنیم. Sides رو روی ۱۲ و Thickness رو روی ۱۲-۱۴ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و دوم

یک Chamfer رو روی انتهای Spiral اعمال می کنیم و بعد هم Smooth می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و سوم

یک Spiral دیگه در طرف دیگه درست می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و چهارم

یک استوانه ۱۲ ضلعی درست می کنیم و Polygon بالا رو Inset می کنیم. بعد هم در حالی که عددی منفی رو برای Height در نظر گرفتیم، اکسترود می کنیم. یک بار دیگه Inset و Extrude می کنیم اما این بار با Height مثبت.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و پنجم

Polygon پایین رو Inset، Extrude و Inset می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و ششم

هر لبه رو Chamfer می کنیم و بعد هم طبق تصویر، شش تا Loop به بیرون اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و هفتم

یک مکعب درست می کنیم و دو تا Polygon کناری رو Extrude و روی محور Z و Y، Scale می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و هشتم

لبه ها رو Chamfer می کنیم و در نهایت یک Turbosmooth Modifier رو روی اون اعمال می کنیم. در حالی که Iteration رو روی ۱ تنظیم کردیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و چهل و نهم

یک مکعب دیگه درست می کنیم و طبق تصویر، یک Edge Loop اضافه می کنیم. Polygon های انتها رو حذف می کنیم و در حالی که Iteration رو روی ۱ قرار دادیم، Turmosmooth می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه ام

از منوی Hierarchy، گزینه Affect Pivot only رو انتخاب می کنیم و بعد هم مقادیر X, Y, Z رو از استوانه روی مکعب کپی می کنیم. از ابزار Rotate برای قرار دادن ۱۱ کپی استفاده می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و یکم

این عنصر رو ۳۵ درجه می چرخونیم و بعد هم یک کپی دیگه درست می کنیم و ۲۰ درجه دیگه می چرخونیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و دوم

با استفاده از Attach، دو تا عنصر رو با هم ترکیب می کنیم. بعد هم از عنصر Bridge برای ووصل کردن Polygon هایی که رو به روی هم هستن، استفاده می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و سوم

یک Line یا خط مثل قبل درست می کنیم و اون رو به استوانه وصل می کنیم. همون طور که می بینین، از Attach برای وصل کردن عنصرهای انتخاب شده با همدیگه استفاده می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و چهارم

از ابزار Bridge برای وصل کردن Polygon ها به هم استفاده می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و پنجم

یک Line دیگه درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم. بعد هم Loop هایی که نیاز نداریم رو حذف می کنیم. فقط Loop هایی که در اطراف شکل قرار دارن و بهشون نیاز داریم رو نگه می داریم. د ر نهایت، دو تا Loop دیگه نزدیک به همدیگه اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و ششم

روی Polygon های بین Loop هایی که اضافه کردیم، یک Extrude با Height منفی اعمال می کنیم. بعد هم Polygon های انتهایی رو اکسترود می کنیم. در نهایت، تمام لبه ها رو Chamfer می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و هفتم

این عنصر رو همون طور که می بینین، کپی می کنیم و در محل لازم قرار میدیم. در حالی که Iteration رو روی ۱ قرار دادیم، Turbosmooth Modifier رو اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و هشتم

یک Line جدید درست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم. Polygon های انتهایی رو حذف می کنیم و Extrude می کنیم در حالی که عددی منفی رو برای Height در نظر گرفتیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و پنجاه و نهم

لبه ها رو Chamfer و بعد هم Turbosmooth می کنیم. در حالی که Iteration رو روی ۲ قرار دادیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

گام صد و شصت ام

میریم سراغ عنصری که توی گام هشتاد ام درست کردیم. یک استوانه درست می کنیم. شعاع استوانه رو به اندازه شعاع حفره در نظر می گیریم. Polygon انتهایی استوانه رو حذف می کنیم و Polygon بالا رو Inset، Bevel و یک بار دیگه Inset می کنیم. در نهایت، لبه ها رو Chamfer  و بعد هم در حالی که Iteration رو روی ۲ قرار دادیم، Turbosmooth می کنیم.

 

آموزش 3Ds Max : طراحی Steampunk – قسمت چهارم

امیدواریم ” آموزش ۳Ds Max : طراحی Steampunk ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش انیمیشن سازی در ۳Ds Max

صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۱

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری خارجی – پک ۲

صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۱

– صفر تا صد رندرینگ و نورپردازی تری دی مکس برای معماری داخلی – پک ۲

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *