آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی افکت متنی استیم پانک رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Layer Style، شکل و گرادیانت استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: پیشرفته
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت اول “

  1. ایجاد پرچ ها

گام اول

ابزار Brush رو بر می داریم و پنل Brush رو باز می کنیم.

یک قلموی سخت با نوک گرد انتخاب می کنیم. وارد تب Brush Tip Shape میشیم. Size رو کاهش و Spacing رو افزایش میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام دوم

یک لایه جدید در بالای لایه شکلی که می خوایم پرچ رو بهش اضافه کنیم، درست می کنیم. ابزار Pen رو بر می داریم و Path رو از نوار امکانات انتخاب می کنیم.

یک منحنی در جایی که می خوایم پرچ باشه، اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام سوم

کد رنگی #f4edea رو برای Foreground در نظر می گیریم و Enter می زنیم تا مسیر، Stroke بشه. حالا می تونیم پرچ رو جا به جا کنیم و بخش های اضافه رو حذف کنیم.

پرچ ها رو Duplicate می کنیم و اون ها رو به محل مورد نظر اضافه می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

روی یکی از لایه ها دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام چهارم

Bevel & Emboss :

Size روی ۰

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Vivid Light

Color روی #b4b4b4

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Shadow Mode روی Multiply

Opacity روی ۶۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام پنجم

Contour :

Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام ششم

Gradient Overlay :

Angle روی ۰

از Brass 70 به عنوان Gradient Fill استفاده می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام هفتم

Drop Shadow :

Opacity رو تیک می زنیم

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۱۵۶

Distance روی ۲

Size روی ۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام هشتم

Layer Style رو کپی و روی بقیه لایه ها هم Paste می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

Angle مربوط به Gradient Fill رو تغییر میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

  1. ایجاد بخش های شیشه ای

گام اول

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم. Radius رو افزایش میدیم و شکل شیشه رو روی محل مورد نظر رسم می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

روی این لایه دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام دوم

Bevel & Emboss :

Size روی ۲۹

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۰۸

Altitude روی ۴۲

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Linear Light

Color روی #b4b4b4

Opacity روی ۷۸ درصد

Shadow Mode روی Screen

Color روی #b8b8b8

Opacity روی ۳۳ درصد

باید مقادیر رو بر اساس اندازه شکل تنظیم کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام سوم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Linear Dodge

Color روی #a8a8a8

Opacity روی ۳۵ درصد

Distance روی ۰

Size روی ۳

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام چهارم

Inner Glow :

Blend Mode روی Hard Light

Opacity روی ۵۰ درصد

Noise روی ۱۰ درصد

Color روی #e5d9cc

Source روی Center

Size روی ۲۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام پنجم

Fill این لایه رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

  1. ایجاد پرچ بزرگ

گام اول

ابزار Polygon رو بر می داریم. میریم سراغ نوار امکانات و Sides رو میزاریم روی ۸. بعد هم پرچ رو درست می کنیم و در بالای شکل اصلی قرار میدیم.

کد رنگی #۶۷۶۰۴e رو برای Fill در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

روی لایه شکل Polygon دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام دوم

Bevel & Emboss :

Technique روی Chisel Hard

Size روی ۵

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Overlay

Color روی #b4b4b4

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام سوم

Contour :

Contour روی Cone

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام چهارم

Gradient Overlay :

Style روی Reflected

Angle روی ۴۲

کد رنگی #۵۹۵۰۳a رو برای چپ و کد رنگی #۶۲۵۷۴c رو برای وسط و #۷۰۶۸۵c رو برای راست در نظر می گیریم. Location رو میزاریم روی ۳۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت دوم

گام پنجم

Drop Shadow :

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۳۵

Distance روی ۱

Size روی ۵

گام ششم

ابزار Ellipse رو بر می داریم و یک ددایره در وسط پرچ ایجاد می کنیم و کد رنگی #۸f5d26 رو برای Fill در نظر می گیریم.

روی لایه مربوط به شکل دایره دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام هفتم

Bevel & Emboss :

Size روی ۱۳

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰

Altitude روی ۵۸

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Linear Light

Color روی #eee4e4

گام هشتم

Contour :

Contour روی Gaussian

Anti aliased رو تیک می زنیم

گام نهم

Gradient Overlay :

Style روی Reflected

Angle روی ۴۲

کد رنگی #ffec97 رو برای چپ و کد رنگی #۶۷۵۰۳۱ رو برای وسط و #۲a1f0d رو برای راست در نظر می گیریم. Location رو میزاریم روی ۴۵.

گام دهم

شکل های Style شده رو گروه می کنیم و اون  رو Duplicate می کنیم و جاهای مختلف قرار میدیم.

  1. اضافه کردن ساعت

گام اول

ابزار Ellipse رو بر می داریم و شکل دایره رو روی محل مورد نظر وارد می کنیم.

روی لایه شکل دایره دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام دوم

Bevel & Emboss :

Technique روی Chisel Hard

Size روی ۹

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Overlay

Color روی #b4b4b4

گام سوم

Contour :

Contour روی Cone

Anti aliased رو تیک می زنیم

گام چهارم

Gradient Overlay :

Angle روی ۰

Scale روی ۱۵۰ درصد

Stove Pipe 100 رو به عنوان Gradient Fill در نظر می گیریم

گام پنجم

Drop Shadow :

Opacity روی ۱۰۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۳۵

Distance روی ۱

Size روی ۵

گام ششم

یک دایره کوچک تر در مرکز دایره Style شده ایجاد می کنیم.

گام هفتم

روی لایه شکل دایره دابل کلیک می کنیم و Gradient Overlay رو با تنظیماتی که در زیر می بینین، اعمال می کنیم.

Style روی Radial

Angle روی ۰

Scale روی ۱۵۰ درصد

Steel 100 رو به عنوان Gradient Fill در نظر می گیریم.

این از Style این لایه.

گام هشتم

تصویر Clock رو باز می کنیم. ابزار Elliptical Marquee رو بر می داریم. ساعت رو انتخاب و اون رو کپی می کنیم.

گام نهم

ساعت کپی شده رو بالای شکل های ساعت Paste می کنیم. اندازه اون رو تغییر میدیم تا با شکل کوچک تر هماهنگ بشه. Blend Mode اون رو هم میزاریم روی Overlay.

برای اینکه نتیجه بهتر بشه، می تونیم یک Layer Mask اضافه کنیم.

گام دهم

اگه بخوایم شکل ها رو به لایه بقیه حروف هم اضافه کنیم، اون رو Duplicate می کنیم. Clocks Pack psd رو برای حرف U در نظر می گیریم.

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی استیم پانک – قسمت سوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *