آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی قسمت اول

توی این آموزش، طراحی افکت متنی فوتبالی رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار از Layer Style، قلمو و تکسچر هم استفاده می کنیم. بنابراین بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: مبتدی
  • مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. ایجاد پس زمینه

با زدن میانبر Ctrl+N، یک سند جدید به ابعاد ۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ پیکسل درست می کنیم و بعد هم Resolution رو میزاریم روی ۳۰۰.

کد رنگی #d9d9d9 رو برای Foreground یا پیش زمینه و کد رنگی #۸۱۸۱۸۱ رو برای Background یا پس زمینه در نظر می گیریم. ابزار Gradient رو بر می داریم. Foreground to Background Gradient Fill رو انتخاب می کنیم و بعد هم روی دکمه Radial Gradient کلیک می کنیم.

حالا یک مقدار از زیر زاویه بالای سمت راست سند کلیک و به سمت زاویه پایین سمت چپ درگ می کنیم. به این ترتیب، گرادیانت اعمال میشه. بعد از انجام این کار هم میریم سراغ پنل Layers و لایه Background رو Duplicate می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام دوم

روی لایه Background دابل کلیک می کنیم و افکت Pattern Overlay رو اعمال می کنیم. Blend Mode رو هم روی Multiply و Opacity رو روی ۷۰ درصد قرار میدیم و White Texture رو برای Pattern انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام سوم

به این ترتیب، یک تکسچر ملایم به پس زمینه اضافه میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

  1. ایجاد متن و اضافه کردن Layer Style

گام اول

متن رو با استفاده از فونت Lobster 1.3 تایپ می کنیم. کد رنگی #۳f3f3f رو برای Color در نظر می گیریم و Size رو میزاریم روی ۷۰pt.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام دوم

لایه متن رو Duplicate می کنیم. روی نسخه کپی کلیک می کنیم و Layer Style های زیر رو روی اون اعمال می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام سوم

Bevel & Emboss :

Size روی ۳

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام چهارم

Contour :

Contour روی half Round

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام پنجم

Drop Shadow

Distance روی ۱

Size روی ۱

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام ششم

این از Layer Style متن.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

  1. تبدیل متن به شکل و تغییر Attribute

گام اول

لایه اصلی متن رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Type > Convert to Shape میشیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام دوم

میریم سراغ نور امکانات و روی Path Operation کلیک می کنیم و بعد هم Merge Hsape Components رو می زنیم. با این کار، Layer Effect ها عملکرد بهتری دارن.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام سوم

ابزار Direct Selection رو بر می داریم. میریم سراغ نوار امکانات.Color مربوط به Stroke رو روی #e0e1e3 تنظیم می کنیم. Size رو هم روی ۳ قرار میدیم و روی آیکن Set Shape Stroke Type کلیک می کنیم و Align رو میزاریم روی Outside.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام چهارم

لایه Shape رو Duplicate می کنیم. بعد هم نسخه کپی رو بالای لایه متن درگ می کنیم. وارد مسیر Layer > Rasterize > Shape میشیم و Fill رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام پنجم

لایه شکل اصلی رو مجددا Duplicate می کنیم. کپی رو زیر اصلی قرار میدیم و کد رنگی #۰۰۰۰۰۰ رو برای Fill و Stroke در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام ششم

اسم لایه کپی رو میزاریم Text Shadow. وارد مسیر Layer > Rasterize > Shape میشیم و با کلیک روی آیکن چشمی که کنار لایه قرار داره، اون رو Invisible می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

  1. اضافه کردن Layer Style به لایه Stroke Shape

روی لایه اصلی شکل یعنی لایه ای که بالای لایه Text Shadow قرار داره، دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو روی اون اعمال می کنیم:

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۱

Anti aliased رو تیک می زنیم

Shadow Mode > Opacity روی ۳۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام سوم

از Drop Shadow زمانی استفاده میشه که نخوایم تکسچر چمن رو زیر متن اضافه کنیم. اگه چمن رو اضافه می کنیم، تیک Drop Shadow رو بر می داریم تا ظاهر واقعی تری پیدا کنه.

Opacity روی ۳۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام چهارم

این هم از Layer Style مربوط به Stroke متن.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

  1. اضافه کردن layer Style به لایه Top Leather Texture

روی لایه Rasterize شده یعنی لایه بالای لایه متن دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو روی اون اعمال می کنیم:

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۱

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Linear Light

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Shadow Mode > Opacity روی ۳۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام سوم

Texture :

Pattern روی White Texture

Scale روی ۲۵ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام چهارم

این از Layer Style لایه بالا که افکت چرم مانندی بهش اضافه شده.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

  1. طراحی مستطیل چمن

گام اول

ابزار Rectangle رو بر می داریم. یک سمتطیل سفید در زیر متن یعنی لایه Text Shadow درست می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام دوم

ابزار Direct Selection رو بر می داریم و روی دو تا زاویه بالایی مستطیل کلیک و اون ها رو درگ می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام سوم

وارد مسیر Edit > Tansform Points > Scale میشیم. در حالی که Alt رو نگه داشتیم، یکی از اضلاع مستطیل رو به سمت داخل درگ می کنیم. دکمه Alt، ضلع بعد رو هم درگ می کنه.

تا زمانی نقاط رو جا به جا می کنیم که پشت متن قرار بگیرن و ظاهری سه بعدی ایجاد کنن. وقتی این کار انجام شد، دکمه Enter رو می زنیم تا تغییرات اعمال بشن.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

  1. اضافه کردن تکسچر چمن

گام اول

تصویر Grass0138_20_M رو در بالای لایه مستطیل قرار میدیم و بعد هم وارد مسیر Edit > Trasnform > Perspective میشیم. روی زوایای بالا کلیک و اون ها رو به سمت داخل درگ می کنیم. بعد هم Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام دوم

روی لایه تکسچر چمن کلیک راست می کنیم و Create Clipping Mask رو می زنیم. با استفاده از ابزار Move، تکسچر رو داخل مستطیل جا به جا می کنیم تا زمانی که به نتیجه دلخواه برسیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

گام سوم

ابزار Brush رو بر می داریم. پنل Brush رو باز می کنیم. Dune Grass رو انتخاب می کنیم و تنظیمات رو به شکل زیر انجام میدیم.

بعد از انجام این کار، روی آیکن Create New Brush که در پایین پنل Brush قرار داره، کلیک می کنیم و اسم قلمو رو تایپ می کنیم. به این ترتیب، به Preset اضافه میشه و ازش می تونیم بعدا استفاده کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت اول

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی فوتبالی – قسمت دوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *