آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان قسمت اول

توی این آموزش، طراحی افکت متنی کهکشان رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

  1. ایجاد پس زمینه

گام اول

یک سند جدید به ابعاد ۹۶۰ در ۷۲۰ پیکسل درست می کنیم. روی دکمه Create New Fill or Adjustment Layer که در پایین پنل Layers قرار داره کلیک می کنیم و Solid Color رو انتخاب می کنیم. بعد هم کد رنگی #0c0e22 رو برای Color در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر File > Place Linked میشیم و تصویر Cosmos رو باز می کنیم. در صورت لزوم، اندازه اون رو تغییر میدیم و اسم لایه رو میزاریم Background Image.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام سوم

یک Hue/Saturation Adjustment Layer درست می کنیم و Blend Mode رو میزاریم روی Color.

Hue رو روی ۲۳ و Saturation رو روی -۴۵ قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

  1. اضافه کردن لایه های متنی

گام اول

متن رو با حروف بزرگ و با فونت Bungee وارد می کنیم. Size رو روی ۲۳۰ قرار میدیم. اگه متن بیشتر از یک خط شد، Leading رو میزاریم روی ۲۱۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام دوم

Fill لایه متن رو میزاریم روی ۰.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام سوم

لایه متن رو دو بار Duplicate می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

  1. اضافه کردن layer Style به اولین لایه متن

روی لایه اصلی متن دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۲۰

Anti aliased رو تیک می زنیم

Shadow Mode روی Color Dodge

Color روی #۴۷fcc7

Opacity روی ۷۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Contour روی Rolling Slope – Descending

Anti Aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام سوم

Stroke :

Size روی ۱

Fill Type روی Gradient

Fauset 30 رو به عنوان Gradient Fill در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام چهارم

Drop Shadow :

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Distance روی ۵

Spread روی ۳۰

Size روی ۱۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

این از Style لایه اصلی.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

  1. اضافه کردن Layer Style به دومین لایه متن

روی اولین لایه کپی متن دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۳۵

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۱۰۷

Altitude روی ۳۷

Gloss Contour روی Ring – Double

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Screen

Color روی #ef1d58

Opacity روی ۷۰ درصد

Shadow Mode روی Color Dodge

Color روی #a81227

Opacity روی ۷۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Contour روی Cone – Inverted

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام سوم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Screen

Color روی #b2b412

Opacity روی ۵۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰

Distance روی ۲۵

Size روی ۳۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام چهارم

Inner Glow :

Blend Mode روی Linear Color

Opacity روی ۲۵ درصد

برای Gradient، کد رنگی #۴c1061 رو در چپ، کد رنگی #۳e2b6a رو در وسط و کد رنگی #۵۰۴b71 رو در راست در نظر می گیریم

Size روی ۱۸

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

این از Style دومین لایه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

  1. اضافه کردن Layer Style به سومین لایه متن

روی دومین لایه کپی متن دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

Bevel & Emboss :

Size روی ۵۵

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی -۳۹

Altitude روی ۵۸

Gloss Contour روی Ring

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Overlay

Color روی #e3dc26

Shadow Mode روی Color Dodge

Color روی #0eb483

Opacity روی ۷۰ درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام دوم

Contour :

Contour روی Rolling Slope – Descending

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام سوم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #ab60f1

Opacity روی ۳۵ درصد

Distance روی ۱۰

Size روی ۲۰

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام چهارم

Inner Glow :

Opacity روی ۳۵ درصد

Color روی #ff1d48

Source روی Center

Size روی ۶۵

Contour روی Cone – Inverted

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام پنجم

Satin :

Blend Mode روی Color Dodge

Color روی #ae8010

Opacity روی ۱۰ درصد

Angle روی ۹۰

Distance روی ۱۴۳

Size روی ۹۵

Contour روی Ring – Double

Anti aliased رو تیک می زنیم

Invert رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام ششم

Outer Glow :

Blend Mode روی Linear Dodge

Opacity روی ۲۵ درصد

Color روی #۵۳abde

Size روی ۲۵

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

این از Style لایه متنی نهایی.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

  1. Stroke کردن Work Path

گام اول

روی لایه متن کلیک راست می کنیم و Create Work Path رو می زنیم.

ابزار Brush رو بر می داریم و وارد پنل Brush میشیم. این کار رو باید داخل پنل Brush انجام بدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام دوم

یک قلموی نرم و گرد بر می داریم و تنظیمات زیر رو برای تب های Brush Tip Shape و Shape Dynamics در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام سوم

یک لایه جدید بالای تمام لایه ها درست می کنیم و اسمش رو میزاریم Fade Stroke و کد رنگی #۲۹ecee رو برای Foreground در نظر می گیریم.

Enter می زنیم. اگه می خوایم نتیجه تغییر کنه، Size یا Fade که توی تی Shape Dynamics قرار داره رو تغییر میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام چهارم

Blend Mode لایه Fade Stroke رو میزاریم روی Overlay.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

  1. ایجاد لایه Texture Stroke و قلمو

گام اول

تکسچر Stars رو بالای تمام لایه ها قرار میدیم. در صورت لزوم، Resize می کنیم و اسمش رو میزاریم Texture Stroke و Blend Mode رو میزاریم روی Linear Dodge.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام دوم

Alt رو نگه می داریم و روی آیکن Add Layer Mask که در پایین پنل Layers قرار داره کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

گام سوم

ابزار Brush رو بر می داریم. نوک Flat Angle 32px رو بر می داریم و تنظیمات زیر رو برای تب های Brush Tip Shape و Shape Dynamics در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت اول

” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی کهکشان – قسمت دوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *