صفر تا صد آموزش هودینی

صفر تا صد آموزش هودینی

0-100 Houdini

390,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 470 دقیقه آموزش فارسی470 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • شماره مجوز اثر: 8-02330-061009شماره مجوز اثر: 8-02330-061009
جشنواره تخفیف آریاگستر

390,000 تومان

  • 470 دقیقه آموزش فارسی470 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • شماره مجوز اثر: 8-02330-061009شماره مجوز اثر: 8-02330-061009
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.