آموزش ۳Ds Max : مدل سازی هواپیما – قسمت دوم

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی هواپیما – قسمت دوم توی این آموزش ، مدل سازی هواپیما رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی هواپیما ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max ” آموزش ۳Dsادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی کفپوش

آموزش Illustrator : طراحی الگوی کفپوش توی این آموزش، طراحی الگوی کفپوش رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی کفپوش ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم فایل پروژه جدید ایلاستریتور رو باز کرده و با زدنادامه مطلب

آموزش Photoshop : حذف مدل از تصویر

آموزش Photoshop : حذف مدل از تصویر توی این آموزش، حذف مدل از تصویر رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : حذف مدل از تصویر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول برای این تصویر خاص، از ابزارادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا – قسمت اول

آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر پاندا رو با Affinity Designer با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Affinity Designer اصلاح منظره گام اولادامه مطلب

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت اول

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی لامپ دار رو با Cinema4D با هم می بینیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. با ” آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ایجاد مسیر گام اول یک فایل جدید درستادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر رختخواب رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی تصاویر مرجع گام اول تصویرادامه مطلب

آموزش Illustrator : پس زمینه روز شکرگذاری

آموزش Illustrator : پس زمینه روز شکرگذاری توی این آموزش، پس زمینه روز شکرگذاری رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : پس زمینه روز شکرگذاری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی کدو گام اول یک شکل نارنجی باادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی لوگو با فویل

آموزش Photoshop : طراحی لوگو با فویل توی این آموزش، طراحی لوگو با فویل رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی لوگو با فویل ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی هواپیما – قسمت اول

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی هواپیما – قسمت اول توی این آموزش ، مدل سازی هواپیما رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی هواپیما ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max تنظیم درایور گامادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی نئون

آموزش Illustrator : افکت متنی نئون توی این آموزش، افکت متنی نئون رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی نئون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول وارد مسیر File > Document Color Mode > RGBادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت دوم

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر قایق رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایقادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیاه سایبرنتیک

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیاه سایبرنتیک توی این آموزش، مدل سازی گیاه سایبرنتیک رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گیاه سایبرنتیک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Photoshop : اوریگامی پرنده با دلار

آموزش Photoshop : اوریگامی پرنده با دلار توی این آموزش، اوریگامی پرنده با دلار رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : اوریگامی پرنده با دلار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایلادامه مطلب

آموزش Illustrator : درست کردن قلموی دودی

آموزش Illustrator : درست کردن قلموی دودی توی این آموزش، درست کردن قلموی دودی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : درست کردن قلموی دودی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید یک سند جدید درست کردهادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر قایق رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ایجاد صحنه گام اول یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت  پنجم

آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت  پنجم توی این آموزش، تخریب اشیا رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya :ادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر چشم رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی برگ های پاییزی

آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی برگ های پاییزی توی این آموزش، طراحی الگوی برگ های پاییزی رو با Affinity Designer با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی برگ های پاییزی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Affinity Designer تنظیمادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی کفی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی –ادامه مطلب

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی تاس

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی تاس توی این آموزش، مدل سازی تاس رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی تاس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max گام اول وارد Unit Setup  میشیم وادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی شیری

آموزش Illustrator : افکت متنی شیری توی این آموزش، افکت متنی شیری رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. از Photoshop هم برای این کار کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی شیری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator, Adobe Photoshopادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول توی این آموزش، افکت شیشه خیس رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. با ” آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ایجاد سند جدید گام اول تصویر مورد نظر رو انتخابادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت چهاردهم

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت چهاردهم توی این آموزش، مدل سازی آدم آهنی رو با Maya با هم می بینیم و با روش های مدل سازی، تکسچرینگ و ریگینگ آشنا میشیم. با ” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya : مدل سازی آدمادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه

آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه توی این آموزش، تصویرسازی لامپ و پروانه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی لامپ گام اول یک مستطیل با کدادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی شعله نئون رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop :ادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی گیم بوی رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : مدلادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی چند لایه

آموزش Illustrator : افکت متنی چند لایه توی این آموزش، افکت متنی چند لایه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی چند لایه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید گام اول Ctrl+N رو میادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی کفی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش گام به گام Maya : درس دوازدهم – لایه های انیمیشن

آموزش گام به گام Maya : درس دوازدهم – لایه های انیمیشن به درس دوازدهم از سری آموزش های گام به گام Maya خوش آمدید. در این درس با لایه های انیمیشن آشنا می شویم. درس اول : ” آموزش گام به گام Maya : درس اول – مجموعه منوها اختصاصی “ درس دوم : ” آموزش گام به گام Maya : درس دوم – آشنایی با مدیریت Menu Set هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی صحنه تئاتر – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی صحنه تئاتر – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی صحنه تئاتر رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی صحنه تئاتر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی صحنه تئاتر –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی شعله نئون رو با Photoshop  با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Projectادامه مطلب

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کلاه خود – قسمت چهارم

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کلاه خود – قسمت چهارم توی این آموزش، مدل سازی کلاه خود رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی کلاه خود ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max ”ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه پاییزی وکتور

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه پاییزی وکتور توی این آموزش، طراحی پس زمینه پاییزی وکتور رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه پاییزی وکتور ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی چکمه ها گام اولادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی علامت تخته گچی

آموزش Photoshop : طراحی علامت تخته گچی توی این آموزش، طراحی علامت تخته گچی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی علامت تخته گچی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی پس زمینه یک سند جدید به ابعادادامه مطلب

آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت  چهارم

آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت چهارم توی این آموزش، تخریب اشیا رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya :ادامه مطلب

آموزش InDesign : طرح بسته بندی

آموزش InDesign : طرح بسته بندی توی این آموزش، طرح بسته بندی رو با InDesign با هم می بینیم. برای این کار از Illustrator هم استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طرح بسته بندی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustrator درست کردن مکعب گام اول تصویر مورد نظر رو بهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی صحنه تئاتر – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی صحنه تئاتر – قسمت اول توی این آموزش، طراحی صحنه تئاتر رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی صحنه تئاتر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی پرده گام اول برای شروع، یک مستطیلادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی سنگی

آموزش Photoshop : افکت متنی سنگی توی این آموزش، افکت متنی سنگی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی سنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده درادامه مطلب

آموزش Cinema4D : مدل سازی چمن

آموزش Cinema4D : مدل سازی چمن توی این آموزش، مدل سازی چمن رو با Cinema4D با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Cinema4D : مدل سازی چمن ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D گام اول یک مکعب به ابعاد ۸۰۰  در ۲۵ در ۸۰۰ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی بنر پزشکی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی –ادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور + تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول! حتما کلیک کنید! رد کردن