صفر تا صد ایبلتون لایو - ویرایش جدید Ableton Live Essential Training

صفر تا صد آموزش ایبلتون لایو – ویرایش جدید

0-100 Ableton Live - New Edition

390,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 550 دقیقه آموزش فارسی550 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-080607 شماره مجوز اثر:8-02330-080607 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

390,000 تومان

  • 550 دقیقه آموزش فارسی550 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-080607 شماره مجوز اثر:8-02330-080607 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.