صفر تا صد آموزش تئوری موسیقی

0-100 Music Theory

210,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 460 دقیقه آموزش فارسی460 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور

210,000 تومان

  • 460 دقیقه آموزش فارسی460 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.7 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0