صفر تا صد آموزش آکروبات پرو Acrobat DC Essential Training

صفر تا صد آموزش آکروبات پرو

0-100 Acrobat Pro

350,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 130 دقیقه آموزش فارسی130 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-081436 شماره مجوز اثر:8-02330-081436 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

350,000 تومان

  • 130 دقیقه آموزش فارسی130 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-081436 شماره مجوز اثر:8-02330-081436 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.