صفر تا صد آموزش اسمبل ، راه اندازی و ارتقا کامپیوتر Computer Assembly & Hardware Training

صفر تا صد آموزش اسمبل ، راه اندازی و ارتقا کامپیوتر

0-100 Computer Assembly & Hardware Training

250,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 350 دقیقه آموزش فارسی350 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 8.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 8.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-055224 شماره مجوز اثر:8-02330-055224 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

250,000 تومان

  • 350 دقیقه آموزش فارسی350 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 8.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 8.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-055224 شماره مجوز اثر:8-02330-055224 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.