صفر تا صد آموزش جنگو

صفر تا صد آموزش جنگو

Django Essential & Advanced Training

390,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 240 دقیقه آموزش فارسی240 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگ
  • 8-02330-082062 شماره مجوز اثر:8-02330-082062 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

390,000 تومان

  • 240 دقیقه آموزش فارسی240 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.9 گیگ
  • 8-02330-082062 شماره مجوز اثر:8-02330-082062 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.