صفر تا صد آموزش تویین موشن - پک 1

صفر تا صد آموزش تویین موشن – پک 2 – برای راینو و اسکچاپ پرو

Twinmotion Learning  Pack 2 - for Rhino and SketchUp Pro

350,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 160 دقیقه آموزش فارسی160 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.8 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.8 گیگ
  • 8-02330-082061 شماره مجوز اثر:8-02330-082061 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

350,000 تومان

  • 160 دقیقه آموزش فارسی160 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3.8 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3.8 گیگ
  • 8-02330-082061 شماره مجوز اثر:8-02330-082061 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.