صفر تا صد آموزش رزبری پای

0-100 Raspberry Pi

210,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 140 دقیقه آموزش فارسی140 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.8 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.8 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور

210,000 تومان

  • 140 دقیقه آموزش فارسی140 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 0.8 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 0.8 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0