صفر تا صد آموزش بلندر

0-100 Blender

180,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 300 دقیقه آموزش فارسی300 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-071839 شماره مجوز اثر:8-02330-071839 شماره مجوز اثر:

180,000 تومان

  • 300 دقیقه آموزش فارسی300 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 3 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 3 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-071839 شماره مجوز اثر:8-02330-071839 شماره مجوز اثر:
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0