صفر تا صد آموزش زی براش - ویرایش جدید

صفر تا صد آموزش زی براش – ویرایش جدید

0-100 ZBrush

390,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 500 دقیقه آموزش فارسی500 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-063266 شماره مجوز اثر:8-02330-063266 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

390,000 تومان

  • 500 دقیقه آموزش فارسی500 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-063266 شماره مجوز اثر:8-02330-063266 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.