صفر تا صد آموزش کورل دراو – ویرایش جدید

0-100 CorelDRAW

160,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 520 دقیقه آموزش فارسی520 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 1.6 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 1.6 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-080097 شماره مجوز اثر:8-02330-080097 شماره مجوز اثر:

160,000 تومان

  • 520 دقیقه آموزش فارسی520 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 1.6 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 1.6 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-080097 شماره مجوز اثر:8-02330-080097 شماره مجوز اثر:
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0