صفر تا صد آموزش اکس دی

صفر تا صد آموزش اکس دی

0-100 Adobe XD

350,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 270 دقیقه آموزش فارسی270 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-068933 شماره مجوز اثر:8-02330-068933 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

350,000 تومان

  • 270 دقیقه آموزش فارسی270 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-068933 شماره مجوز اثر:8-02330-068933 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.