صفرتاصد آموزش روتوش حرفه ای در فتوشاپ – پک ۲

Photoshop Retouching Series - Pack2 - Advanced Retouching

180,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 250 دقیقه آموزش فارسی250 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-075367 شماره مجوز اثر:8-02330-075367 شماره مجوز اثر:

180,000 تومان

  • 250 دقیقه آموزش فارسی250 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 2 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-075367 شماره مجوز اثر:8-02330-075367 شماره مجوز اثر:
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0