آموزش ساخت موسیقی متن و آهنگسازی فیلم توسط هانس زیمر

Hans Zimmer Teaches Film Scoring Master Class

180,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 350 دقیقه آموزش فارسی350 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 4 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 4 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-061010 شماره مجوز اثر:8-02330-061010 شماره مجوز اثر:

180,000 تومان

  • 350 دقیقه آموزش فارسی350 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 4 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 4 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-061010 شماره مجوز اثر:8-02330-061010 شماره مجوز اثر:
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0