صفر تا صد آموزش طراحی جواهرات با راینو Rhino for Jewelry Modeling

صفر تا صد آموزش طراحی جواهرات با راینو

0-100 Rhino for Jewelry Modeling

350,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

پاک کردن
  • 180 دقیقه آموزش فارسی180 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 1 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 1 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-055913 شماره مجوز اثر:8-02330-055913 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

350,000 تومان

  • 180 دقیقه آموزش فارسی180 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 1 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 1 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-055913 شماره مجوز اثر:8-02330-055913 شماره مجوز اثر:
پاک کردن

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.