فروش در قرن ۲۱ ام با برایان تریسی

Brian Tracy - 21st Century Sales Training

125,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

  • 350 دقیقه آموزش فارسی350 دقیقه آموزش فارسی
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-053066 شماره مجوز اثر:8-02330-053066 شماره مجوز اثر:

125,000 تومان

  • 350 دقیقه آموزش فارسی350 دقیقه آموزش فارسی
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-053066 شماره مجوز اثر:8-02330-053066 شماره مجوز اثر:

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0