24 تکنیک موثر برای افزایش فروش از برایان تریسی

24 تکنیک موثر برای افزایش فروش از برایان تریسی

24 Techniques for Closing the Sale by Brian Tracy

250,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

  • 130 دقیقه آموزش فارسی130 دقیقه آموزش فارسی
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-053067 شماره مجوز اثر:8-02330-053067 شماره مجوز اثر:
جشنواره تخفیف آریاگستر

250,000 تومان

  • 130 دقیقه آموزش فارسی130 دقیقه آموزش فارسی
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-053067 شماره مجوز اثر:8-02330-053067 شماره مجوز اثر:

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.