آموزش کار با همه جزئیات گوشی و تبلت اندروید ی

Android Essential Training

125,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

صاف
  • 220 دقیقه آموزش فارسی220 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 2.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 2.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-048219 شماره مجوز اثر:8-02330-048219 شماره مجوز اثر:

125,000 تومان

  • 220 دقیقه آموزش فارسی220 دقیقه آموزش فارسی
  • حجم نسخه دانلودی: حدود 2.5 گیگحجم نسخه دانلودی: حدود 2.5 گیگ
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • 8-02330-048219 شماره مجوز اثر:8-02330-048219 شماره مجوز اثر:
صاف

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.

0