آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل

آموزش پرورش قارچ خوراکی در منزل

Let's Grow Mushroom

250,000 تومان

قیمت در نظر گرفته برای محصول

  • 250 دقیقه آموزش فارسی250 دقیقه آموزش فارسی
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • شماره مجوز اثر: 8-02330-045028شماره مجوز اثر: 8-02330-045028
جشنواره تخفیف آریاگستر

250,000 تومان

  • 250 دقیقه آموزش فارسی250 دقیقه آموزش فارسی
  • ارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشورارسال رایگان پکیج فیزیکی به سراسر کشور
  • شماره مجوز اثر: 8-02330-045028شماره مجوز اثر: 8-02330-045028

Product purchase is possible by all acceleration cards and immediately after purchase, the product download link will be provided to you.