آموزش Maya : مدل سازی کره چشم

آموزش Maya : مدل سازی کره چشم توی این آموزش، مدل سازی کره چشم رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Maya : مدل سازی کره چشم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya گام اول یک کره با هشت تا Segmentادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه فرش قرمز

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه فرش قرمز توی این آموزش، طراحی پس زمینه فرش قرمز رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه فرش قرمز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سکو گام اول ابزارادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت تا خوردگی کاغذ

آموزش Photoshop : افکت تا خوردگی کاغذ توی این آموزش، طراحی افکت تا خوردگی کاغذ رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت تا خوردگی کاغذ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول ابزار Pen رو برداشته وادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی لوازم آزمایشگاه – قسمت دوم

آموزش Maya : مدل سازی لوازم آزمایشگاه – قسمت دوم توی این آموزش، مدل سازی لوازم آزمایشگاه رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Maya : مدل سازی لوازم آزمایشگاه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya : مدلادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی دهه هشتاد میلادی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل هایادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی فندک و آتش

آموزش Maya : مدل سازی فندک و آتش توی این آموزش، مدل سازی فندک رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Maya : مدل سازی فندک و آتش” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya گام اول صحنه ای که می خواین استفادهادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی افکت قدیمی

آموزش Photoshop : طراحی افکت قدیمی توی این آموزش، طراحی افکت قدیمی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت قدیمی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی سند گام اول وارد مسیر File > New میشیمادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم

آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم توی این آموزش، افکت متنی مهر و موم رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی مهر و موم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد سند جدید ایندیزاینادامه مطلب

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی توپ والیبال

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی توپ والیبال توی این آموزش، مدل سازی توپ والیبال رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی توپ والیبال ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max گام اول تری دیادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی کتاب کمدی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کتاب کمدی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Filesادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت چهارم

آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی – قسمت چهارم توی این آموزش، مدل سازی تانک جنگی رو با Maya با هم می بینیم. از مدل سازی Low Poly شروع کرده و بعد هم به UV Mapping و مدل سازی High Poly و Baking و Texturing می رسیم. با ” آموزش Maya : مدل سازی تانک جنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقهادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی

آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی توی این آموزش، افکت متنی رنگی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی رنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول فتوشاپ رو باز می کنیم. یک سند جدید بهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی بنر پزشکی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بنر پزشکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی اولین بنر گام اول ابزار Rounded Rectangleادامه مطلب

آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت  سوم

آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI – قسمت  سوم توی این آموزش، تخریب اشیا رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Maya : تخریب اشیا با پلاگین PDI ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya : تخریبادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی پاستل سه بعدی – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی پاستل سه بعدی – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی پاستل سه بعدی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی پاستل سه بعدی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی شکلادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی محو

آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی محو توی این آموزش، افکت متنی سه بعدی محو رو با Photoshop با هم می بینیم. برای ای کار از ابزارها و تنظیمات ۳D و فیلترها و Adjustment Layer کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم. با ” آموزش Photoshop : افکت متنی سه بعدی محو ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی لوازم آزمایشگاه – قسمت اول

آموزش Maya : مدل سازی لوازم آزمایشگاه – قسمت اول توی این آموزش، مدل سازی لوازم آزمایشگاه رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Maya : مدل سازی لوازم آزمایشگاه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya گام اول برای مدل سازیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی بسته بندی پلاستیکی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزش Illustrator : طراحی بستهادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویراش تصویر انسان سایبورگ

آموزش Photoshop : ویراش تصویر انسان سایبورگ توی این آموزش، ویراش تصویر انسان سایبورگ رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویراش تصویر انسان سایبورگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت دوازدهم

آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی – قسمت دوازدهم توی این آموزش، مدل سازی آدم آهنی رو با Maya با هم می بینیم و با روش های مدل سازی، تکسچرینگ و ریگینگ آشنا میشیم. با ” آموزش Maya : مدل سازی آدم آهنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya : مدل سازی آدمادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی توی این آموزش، ویرایش تصویر با افکت طراحی  رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر با افکت طراحی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع طراحی تصویر مورد نظرادامه مطلب

آموزش Illustrator : الگوی آناناس

آموزش Illustrator : الگوی آناناس توی این آموزش، الگوی آناناس رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده، افکت های Warp و امکان Pattern کمک می گیریم. با ” آموزش Illustrator : الگوی آناناس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول ایلاستریتور رو باز می کنیم. یک سند جدید بهادامه مطلب

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی شمشیر Low Poly – قسمت سوم

آموزش ۳Ds Max : مدل سازی شمشیر Low Poly – قسمت سوم توی این آموزش، مدل سازی شمشیر Low Poly رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش ۳Ds Max : مدل سازی شمشیر Low Poly ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده:ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت نور خورشید

آموزش Photoshop : افکت نور خورشید توی این آموزش، افکت نور خورشید رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت نور خورشید ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اضافه کردن تصویر فایل PSD مورد نظر رو انتخاب کرده وادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی بسته بندی پلاستیکی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بسته بندی پلاستیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی ظرف پلاستیکی گام اول یکادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی مسی

آموزش Photoshop : افکت متنی مسی توی این آموزش، افکت متنی مسی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی مسی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده درادامه مطلب

آموزش گام به گام Maya : درس نهم – آشنایی با Channel Box

آموزش گام به گام Maya : درس نهم – آشنایی با Channel Box به درس نهم از سری آموزش های گام به گام Maya خوش آمدید. در این درس با Channel Box آشنا می شویم. درس اول : ” آموزش گام به گام Maya : درس اول – مجموعه منوها اختصاصی “ درس دوم : ” آموزش گام به گام Maya : درس دوم – آشنایی با مدیریت Menu Set های اختصاصیادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی زن شگفت انگیز

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی زن شگفت انگیز توی این آموزش، طراحی لوگوی زن شگفت انگیز رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی لوگوی زن شگفت انگیز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی فندک و آتش

آموزش Maya : مدل سازی فندک و آتش توی این آموزش، مدل سازی فندک رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Maya : مدل سازی فندک و آتش” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya گام اول صحنه ای که می خواین استفادهادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی Mockup گوشی هوشمند

آموزش Photoshop : طراحی Mockup گوشی هوشمند توی این آموزش، طراحی Mockup گوشی هوشمند رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی Mockup گوشی هوشمند ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی Mockup یک لایه جدید توی فتوشاپادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی والپیپر آیفون  ایکس

آموزش Illustrator : طراحی والپیپر آیفون  ایکس توی این آموزش، طراحی والپیپر آیفون ایکس رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی والپیپر آیفون ایکس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک فایل جدید به ابعاد آیفونادامه مطلب

آموزش Maya : ریگینگ کاراکتر انسان – قسمت چهارم

آموزش Maya : ریگینگ کاراکتر انسان – قسمت چهارم توی این آموزش، ریگینگ کاراکتر انسان رو با Maya با هم می بینیم. در این آموزش با فرآیند ریگینگ، اسکینیگ و تنظیم Controller ها آشنا میشیم. با ” آموزش Maya : ریگینگ کاراکتر انسان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya : ریگینگ کاراکتر انسان –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی آمبره

آموزش Photoshop : افکت متنی آمبره توی این آموزش، افکت متنی آمبره رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی آمبره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده درادامه مطلب

آموزش گام به گام Maya : درس هشتم – آشنایی با Tool Settings و Action

آموزش گام به گام Maya : درس هشتم – آشنایی با Tool Settings و Action به درس هشتم از سری آموزش های گام به گام Maya خوش آمدید. در این درس با Tool Settings و Action آشنا می شویم. درس اول : ” آموزش گام به گام Maya : درس اول – مجموعه منوها اختصاصی “ درس دوم : ” آموزش گام به گام Maya : درس دوم – آشنایی باادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای – قسمت دوم توی این آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی خامه ای ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshopادامه مطلب

آموزش Blender : تصویرسازی طبیعت – قسمت دوم

آموزش Blender : تصویرسازی طبیعت – قسمت دوم توی این آموزش، تصویرسازی طبیعت رو با Blender با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Blender : تصویرسازی طبیعت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Blender ” آموزش Blender : تصویرسازی طبیعت – قسمت اول “ مدلادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی آویز

آموزش Photoshop : افکت متنی آویز توی این آموزش، افکت متنی آویز رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی آویز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۰۰۰ در ۵۰۰ پیکسلادامه مطلب

آموزش Illustrator : تابلوی چوبی و برگ

آموزش Illustrator : تابلوی چوبی و برگ توی این آموزش، تابلوی چوبی و برگ رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تابلوی چوبی و برگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی کاغذ گام اول ابزار Mesh رو برادامه مطلب

آموزش Maya : مدل سازی کابل USB – قسمت سوم

آموزش Maya : مدل سازی کابل USB – قسمت سوم توی این آموزش، مدل سازی کابل USB رو با Maya با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Maya : مدل سازی کابل USB ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Autodesk Maya ” آموزش Maya : مدلادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی انتزاعی ساده

آموزش Photoshop : افکت متنی انتزاعی ساده توی این آموزش، افکت متنی انتزاعی ساده رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی انتزاعی ساده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید به ابعاد ۱۰۲۴ادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور + تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول! حتما کلیک کنید! رد کردن