آموزش InDesign : افکت متنی گیاهی

آموزش InDesign : افکت متنی گیاهی توی این آموزش، افکت متنی گیاهی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی گیاهی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesin, Adobe Photoshop شروع گام اول ایندیزاین رو باز می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی تکسچر وکتور

آموزش Illustrator : طراحی تکسچر وکتور توی این آموزش، طراحی تکسچر وکتور رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی تکسچر وکتور ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم فایل پروژه وارد مسیر File > New میشیم و تنظیماتادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی چوب سوخته

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی چوب سوخته توی این آموزش، طراحی افکت متنی چوب سوخته رو با InDesign با هم می بینیم. تکنیک های مورد استفاده توی این آموزش، برای طراحی لوگو فوق العاده هستن. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی چوب سوخته ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایلادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch توی این آموزش، طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی ویدئوی Glitch ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign اضافه کردن پس زمینهادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی دهه ۹۰

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی دهه ۹۰ توی این آموزش، طراحی افکت متنی دهه ۹۰ رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی دهه ۹۰ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign اضافه کردن Swatch برایادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی کاغذی

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی کاغذی توی این آموزش، طراحی افکت متنی کاغذی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی کاغذی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی آگهی گلدار

آموزش InDesign : طراحی آگهی گلدار توی این آموزش، طراحی آگهی گلدار رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی آگهی گلدار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش InDesign : درست کردن رنگ های پنتون

آموزش InDesign : درست کردن رنگ های پنتون توی این آموزش، درست کردن رنگ های پنتون رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و نکات لازم برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : درست کردن رنگ های پنتون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد Pantone Swatch Pantoneادامه مطلب

آموزش InDesign : ایجاد افکت چاپی

آموزش InDesign : ایجاد افکت چاپی توی این آموزش، ایجاد افکت چاپی رو با InDesign با هم می بینیم. این کار رو با کمک پنل Effects و تکنیک ها و ابزارهای دیگه انجام میدیم. با ” آموزش InDesign : ایجاد افکت چاپی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد پس زمنیه کاغذی گام اول ایندیزاین رو بازادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت دوم

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی رو با InDesign با هم می بینیم. سبک دهه نود، مجددا به دنیای مد و طراحی وارد شده. برای همین هست که از اون برای طراحی استفاده می کنیم. با استفاده از این نرم افزار، لی اوت رو شکل میدیم و با Photoshop هم تصویر رو ادیت میادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین توی این آموزش، طراحی کارت دعوت هالووین رو با InDesign با هم می بینین و با ابزاراها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت هالووین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign گام اول بهتره اول از همه طرح اولیهادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی یخ

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی یخ توی این آموزش، طراحی افکت متنی یخ رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و نکات مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی یخ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign ایجاد پس زمینه گام اول ایندیزاین رو باز میادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی

آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی توی این آموزش، طراحی کارت دعوت زمستانی رو با InDesign با هم می بینیم. برای این کار از ابزارها و تکنیک های مختلفی استفاده می کنیم و از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobeادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان توی این آموزش، طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان رو با InDesign با هم می بینیم و با تکنیک ها و ابزارهای مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی با لامپ های درخشان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزارادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی سایه بلند برای افکت متنی

آموزش InDesign : طراحی سایه بلند برای افکت متنی توی این آموزش، طراحی سایه بلند برای افکت متنی با InDesign رو با هم می بینیم و با تکنیک ها و روش های این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی سایه بلند برای افکت متنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesignادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت اول

آموزش InDesign : طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی آگهی به سبک دهه نود میلادی رو با InDesign با هم می بینیم. سبک دهه نود، مجددا به دنیای مد و طراحی وارد شده. برای همین هست که از اون برای طراحی استفاده می کنیم. با استفاده از این نرم افزار، لی اوت رو شکل میدیم و با Photoshop هم تصویر رو ادیتادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی هایلایت شده

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی هایلایت شده توی این آموزش، طراحی افکت متنی هایلایت شده رو با InDesign با هم می بینیم  و با تکنیک ها و روش های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی هایلایت شده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یکادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی کارت ویزیت

آموزش InDesign : طراحی کارت ویزیت توی این آموزش، طراحی کارت ویزیت رو با InDesign با هم می بینیم و با تکنیک ها و ابزارهای لازم برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی کارت ویزیت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign نحوه طراحی کارت ویزیت گام اول ایندیزاین روادامه مطلب

معرفی نرم افزار Adobe InDesign

معرفی نرم افزار Adobe InDesign ادوبی ایندیزاین یا Adobe InDesign یک نرم افزار نشر رومیزی ساخت شرکت Adobe است. از این برنامه می توان برای طراحی پوستر، آگهی، بروشور، مجله، روزنامه، پایان نامه، کتاب و کتاب الکترونیک استفاده کرد. ایندیزاین همچنین می تواند محتوایی که با تبلت های مرتبط با Adobe Digital Publishing Suit متناسب است را انتشار دهد. طراحان گرافیکی و هنرمندان تولید از عمده ترین کاربران این نرم افزارادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی Vintage

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی Vintage توی این آموزش، طراحی افکت متنی Vintage رو با InDesign با هم می بینیم. برای این کار، از ابزارهای مختلف این نرم افزار کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی Vintage ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign فایل های تمرین- Project Filesادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی سنگی

آموزش InDesign : طراحی افکت متنی سنگی توی این آموزش، طراحی افکت متنی سنگی رو با InDesign با هم می بینیم. برای این کار، از تکنیک های ساده ای استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی افکت متنی سنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign طراحی افکت متنی سنگی   گامادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت دوم

آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز رو با استفاده از InDesign با هم می بینیم. جادوگر شهر آز، یکی از فیلم های محبوب از سال ۱۹۳۹ هست و بنابراین با نحوه طراحی پوستر این فیلم با استفاده از طرح، تسکچر، رنگ و متن، آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. تویادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت اول

آموزش InDesign : طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز – قسمت اول توی این آموزش، طراحی پوستر فیلم جادوگر شهر آز رو با استفاده از InDesign با هم می بینیم. جادوگر شهر آز، یکی از فیلم های محبوب از سال ۱۹۳۹ هست و بنابراین با نحوه طراحی پوستر این فیلم با استفاده از طرح، تسکچر، رنگ و متن، آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. پسادامه مطلب

آموزش InDesign : اختصاصی کردن Template کارت ویزیت

آموزش InDesign : اختصاصی کردن Template کارت ویزیت توی این آموزش، اختصاصی کردن Template کارت ویزیت رو با استفاده از InDesign با هم می بینیم. قصد داریم یک کارت ویزیت رو به شکلی منحصر به فرد، اختصاصی کنیم. نیازی به تغییرات زیاد نیست. توی این آموزش، به سه روش ساده برای این کار آشنا میشین. با ” آموزش InDesign : اختصاصی کردن Template کارت ویزیت ” با ما همراه باشید…ادامه مطلب

برای طراحی لوگو از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟

برای طراحی لوگو از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟ موقعی که پا به عرصه طراحی لوگو میزارید، انتخاب نرم افزار، مهم ترین تصمیمی هست که باهاش رو به رو میشید. توی این آموزش، نکاتی رو در مورد کاربردی ترین برنامه های طراحی لوگو یعنی Illustrator، CorelDraw و InDesign یاد می گیرید. با آموزش ” برای طراحی لوگو از چه نرم افزاری استفاده کنیم؟ ” با ما همراه باشید… سطح سختی:ادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور + تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول! حتما کلیک کنید! رد کردن