آموزش Illustrator : طراحی بنر هالووین

آموزش Illustrator : طراحی بنر هالووین توی این آموزش، طراحی بنر هالووین رو با با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی بنر هالووین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی فانوس گام اول برای طراحی کدو، ” آموزشادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر پرتره – قسمت دوم

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر پرتره – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر پرتره رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر پرتره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر پرتره –ادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی

آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی توی این آموزش، افکت متنی اسپانیایی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی اسپانیایی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید گام اول Ctrl+N رو زده و یکادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی یخی

آموزش Photoshop : افکت متنی یخی توی این آموزش، افکت متنی یخی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی یخی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل های استفاده شده درادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی توی این آموزش، طراحی پوستر مکزیکی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustratorادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر روح

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر روح توی این آموزش، ویرایش تصویر روح رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر روح ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اضافه کردن تصویر گام اول یک سند جدید درست می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی زیر آب

آموزش Photoshop : افکت متنی زیر آب توی این آموزش، افکت متنی زیر آب رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی زیر آب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول یک سند جدید به ابعاد ۶۰۰ادامه مطلب

آموزش Illustrator : ایجاد افکت Offset Path

آموزش Illustrator : ایجاد افکت Offset Path توی این آموزش، ایجاد افکت Offset Path رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار، از Photoshop هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : ایجاد افکت Offset Path ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم – قسمت دوم

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر چشم رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم –ادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چرمی

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چرمی توی این آموزش، طراحی لوگوی چرمی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار، از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چرمی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator فایلادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری

آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری توی این آموزش، افکت متنی نقاشی دیواری رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت سوم

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت سوم توی این آموزش، افکت متنی کفی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی –ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ” آموزشادامه مطلب

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت دوم

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی لامپ دار رو با Cinema4D با هم می بینیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. با ” آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ” آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دارادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب – قسمت دوم

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر رختخواب رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب –ادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا – قسمت دوم

آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر پاندا رو با Affinity Designer با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Affinity Designer ” آموزش Affinity Designerادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی سه بعدی

آموزش Illustrator : افکت متنی سه بعدی توی این آموزش، افکت متنی سه بعدی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی سه بعدی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید گام اول Ctrl+N رو میادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر پرتره – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر پرتره – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر پرتره رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر پرتره ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop اضافه کردن پس زمینه گام اول یک سندادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چوبی

آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چوبی توی این آموزش، طراحی لوگوی چوبی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی لوگوی چوبی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator فایلادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی – قسمت اول توی این آموزش، طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی مجموعه آیکن های انتزاعی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم فایلادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی پنیری رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop تنظیم پس زمینه فتوشاپ رو باز می کنیم.ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی کفپوش

آموزش Illustrator : طراحی الگوی کفپوش توی این آموزش، طراحی الگوی کفپوش رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی کفپوش ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تنظیم فایل پروژه جدید ایلاستریتور رو باز کرده و با زدنادامه مطلب

آموزش Photoshop : حذف مدل از تصویر

آموزش Photoshop : حذف مدل از تصویر توی این آموزش، حذف مدل از تصویر رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : حذف مدل از تصویر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول برای این تصویر خاص، از ابزارادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا – قسمت اول

آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر پاندا رو با Affinity Designer با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Affinity Designer : ویرایش تصویر پاندا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Affinity Designer اصلاح منظره گام اولادامه مطلب

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت اول

آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت اول توی این آموزش، افکت متنی لامپ دار رو با Cinema4D با هم می بینیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. با ” آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: پیشرفته مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Cinema4D ایجاد مسیر گام اول یک فایل جدید درستادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر رختخواب رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر رختخواب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop آماده سازی تصاویر مرجع گام اول تصویرادامه مطلب

آموزش Illustrator : پس زمینه روز شکرگذاری

آموزش Illustrator : پس زمینه روز شکرگذاری توی این آموزش، پس زمینه روز شکرگذاری رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : پس زمینه روز شکرگذاری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی کدو گام اول یک شکل نارنجی باادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی لوگو با فویل

آموزش Photoshop : طراحی لوگو با فویل توی این آموزش، طراحی لوگو با فویل رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی لوگو با فویل ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی نئون

آموزش Illustrator : افکت متنی نئون توی این آموزش، افکت متنی نئون رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی نئون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول وارد مسیر File > Document Color Mode > RGBادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت دوم

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت دوم توی این آموزش، ویرایش تصویر قایق رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایقادامه مطلب

آموزش Photoshop : اوریگامی پرنده با دلار

آموزش Photoshop : اوریگامی پرنده با دلار توی این آموزش، اوریگامی پرنده با دلار رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : اوریگامی پرنده با دلار ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایلادامه مطلب

آموزش Illustrator : درست کردن قلموی دودی

آموزش Illustrator : درست کردن قلموی دودی توی این آموزش، درست کردن قلموی دودی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : درست کردن قلموی دودی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید یک سند جدید درست کردهادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر قایق رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر قایق ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ایجاد صحنه گام اول یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم – قسمت اول

آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم – قسمت اول توی این آموزش، ویرایش تصویر چشم رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : ویرایش تصویر چشم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop فایل های تمرین- Project Files دانلود فایل هایادامه مطلب

آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی برگ های پاییزی

آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی برگ های پاییزی توی این آموزش، طراحی الگوی برگ های پاییزی رو با Affinity Designer با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی برگ های پاییزی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Affinity Designer تنظیمادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی کفی – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی کفی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop : افکت متنی کفی –ادامه مطلب

آموزش Illustrator : افکت متنی شیری

آموزش Illustrator : افکت متنی شیری توی این آموزش، افکت متنی شیری رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. از Photoshop هم برای این کار کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : افکت متنی شیری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator, Adobe Photoshopادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس – قسمت اول توی این آموزش، افکت شیشه خیس رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. با ” آموزش Photoshop : افکت شیشه خیس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ایجاد سند جدید گام اول تصویر مورد نظر رو انتخابادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه

آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه توی این آموزش، تصویرسازی لامپ و پروانه رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی لامپ و پروانه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی لامپ گام اول یک مستطیل با کدادامه مطلب

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون – قسمت دوم توی این آموزش، افکت متنی شعله نئون رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Photoshop : افکت متنی شعله نئون ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop ” آموزش Photoshop :ادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر کشور + تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول! حتما کلیک کنید! رد کردن