آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 4986
آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده – قسمت دوم

توی این آموزش، طراحی باغ رو با استفاده از Illustrator با هم می بینیم. برای این کار، از شکل های ساده و ابزار Pencil استفاده می کنیم. از اینکه چقدر شکل های مختلف میشه با مستطیل و بیضی و مثلث درست کرد، تعجب می کنین. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: 60 تا 80 دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator

” آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده – قسمت اول “

 1. گذاشتن پرنده روی لانه

تمام اجزای پرنده رو انتخاب و با هم گروه می کنیم و با کلیک راست و دنبال کردن مسیر Arrange > Send Backward، اون رو پشت لانه قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

 1. طراحی گیاه

گام اول

بیاین گلدان رو طراحی کنیم. یک مستطیل رسم می کنیم و مقادیر رنگی R=112, G=50, B=33 رو براش در نظر می گیریم. بعد وارد مسیر Effect > Warp > Bulge میشیم و Warp Options رو به شکلی که می بینین، تنظیم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام دوم

ییک مستطیل باریک به صورت افقی اضافه می کنیم. همون رنگ قبل رو برای این مستطیل هم در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام سوم

برای طراحی برگ ها، از بیضی استفاده می کنیم. بعد هم ابزار Convert Anchor Point ها رو بر می داریم و لبه ها رو به صورتی که می بینین، در میاریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام چهارم

با استفاده از ابزار Line Segment، یک خط دقیقا در وسط برگ رسم می کنیم. وارد پنل Pathfinder میشیم و روی دکمه Divide کلیک می کنیم. به این ترتیب، برگ مون به دو نیم تقسیم میشه. یکی از نیمه ها رو با ابزار Direct Selection انتخاب می کنیم و مقادیر رنگی R=141, G=139, B=0 رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام پنجم

با Copy, Paste، دو تا برگ درست می کنیم و ساقه رو هم با ابزار Arc اضافه می کنیم. مقادیر رنگی R=124, G=118, B=1 رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام ششم

گیاه رو داخل گلدان قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

 1. طراحی آبپاش

گام اول

با استفاده از ابزار Eyedropper، رنگ آبی پرنده رو به عنوان نمونه بر می داریم و یک مستطیل به همین رنگ درست می کنیم. بعد، وارد مسیر Effect > Warp > Bulge میشیم و Warp Options رو به صورت زیر تنظیم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام دوم

رنگ Fill رو حذف می کنیم و همون رنگ آبی رو برای Stroke در نظر می گیریم. Stroke رو از پنل Stroke افزایش میدیم و یک دایره می کشیم. این میشه دسته آبپاش مون.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام سوم

حالا رنگ Stroke رو حذف می کنیم و همون رنگ آبی رو برای Fill  در نظر می گیریم. ابزار Polygon رو بر می داریم و روی صفحه کار کلیک می کنیم. عدد 3 رو برای Sides در نظر می گیریم و Ok می کنیم. حالا ابزار Direct Selecetion رو بر می داریم و شکل مثلث رو تغییر میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام چهارم

اون رو در بالای آبپاش قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام پنجم

یک مستطیل باریک آبی رنگ دیگه درست می کنیم و در محلی که می بینین، قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام ششم

یک مثلث آبی رو هم به شکلی می بینین، به آبپاش اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام هفتم

روش طراحی گل رو یادتون میاد؟ یا یکی دیگه درست کنین یا یکی از گل های روی درخت رو بردارین.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام هشتم

آبپاش رو با این گل تزئین می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

 1. طراحی دستکش های باغبانی

گام اول

سه تا شکلی که توی تصویر زیر می بینین رو به صورت زیر، سر هم می کنیم. مقادیر رنگی R=163, G=165, B=16 رو براشون در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام دوم

از این شکل کپی می گیریم و رنگ تیره تر با مقادیر رنگی R=141, G=139, B=0 رو براش در نظر می گیریم. شکل دوم رو پشت شکل اول قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

 1. طراحی پاکت دانه

گام اول

برای طراحی پاکت دانه، به یک مستطیل سبز رنگ با مقادیر رنگی R=163, G=165, B=16 نیاز داریم. اون رو یک بار کپی می کنیم. بعد هم ابزار Pen رو بر می داریم و یک Anchor Point به بخش پایینی مستطیل سبز اضافه می کنیم. وقتی تمام شد، ابزار Delete Anchor Point رو بر می داریم و Anchor Point های لبه های پایینی مستطیل رو حذف می کنیم تا به صورت مثلث در بیاد. بعد هم Anchor Point که می بینین رو به سمت بالا می کشیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام دوم

مثلثی که درست کردیم رو کپی می کنیم و به شکلی که می بینین قرار میدیم و مقادیر رنگی R=141, G=139, B=0 رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام سوم

فونت مورد نظر رو انتخاب می کنیم و کلمه Seed رو روی پاکت تایپ می کنیم. مقادیر رنگی R=112, G=50, B=33 رو برای متن در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام چهارم

می خوایم یک دانه طراحی کنیم. با استفاده از ابزار Ellipse، یک بیضی رسم می کنیم. مقادیر رنگی R=226, G=213, B=45  رو براش در نظر می گیریم. اون رو کپی می کنیم و مقادیر رنگی R=242, G=235, B=70 رو برای نسخه کپی در نظر می گیریم. بعد هم ابزار Delete Anchor Point رو بر می داریم و Anchor Point مشخص شده توی تصویر زیر رو حذف می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام پنجم

دانه رو دو بار کپی می کنیم تا مجموعا سه تا دانه داشته باشیم. بعد هم اون ها رو روی پاکت قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

 1. طراحی بیلچه باغبانی

گام اول

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم و دسته بیلچه رو درست می کنیم. دو تا مستطیل یکی با مقادیر رنگی R=245, G=128, B=37 و اون یکی با مقادیر رنگی R=219, G=101, B=22 رسم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام دوم

یک مستطیل دیگه با زوایای گرد، این بار با مقادیر رنگی R=2, G=155, B=147 اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام سوم

حالا بخش اصلی بیلچه رو درست می کنیم. یک بیضی آبی درست می کنیم و مقادیر رنگی R=34, G=188, B=185 رو براش در نظر می گیریم. بعد هم ابزار Direct Selection رو بر می داریم و Anchor Point های چپ و راست رو انتخاب و به سمت بیرون می کشیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام چهارم

تمام اجزای بیلچه رو با هم گروه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

 1. طراحی چنگک باغبانی

گام اول

چیزهایی که توی گام 2 مرحله 12 درست کردیم رو بر می داریم و یک مستطیل دیگه با زوایای گرد به شکلی که می بینین، بهش اضافه می کنیم. مقادیر رنگی R=34, G=188, B=185 رو براش در نظر می گیریم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام دوم

سه تا مستطیل با زوایای گرد که کاملا مشابه باشن، به شکلی که می بینین، اضافه می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام سوم

هر سه تای این مستطیل ها رو انتخاب می کنیم و وارد مسیر Effect > Warp > Arc میشیم. Warp Options رو به شکلی که می بینین، تنظیم می کنیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

 1. کنار هم قرار دادن تمام اجزا

گام اول

حالا تمام اجزا رو در کنار هم قرار میدیم. توی تصویر زیر می تونین نتیجه این کار رو مشاهده کنین.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

گام دوم

در نهایت، یک پس زمینه اضافه می کنیم. با استفاده از ابزار rectangle، یک مربع 600 پیکسلی درست می کنیم. مقادیر رنگی R=242, G=237, B=231 رو براش در نظر می گیریم و این مستطیل رو در عقب بقیه شکل ها قرار میدیم.

آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده - قسمت دوم

نتیجه

عالی بود. یک باغ کوچک رو طراحی کردیم. از هر کدوم از اجزا می تونیم برای طراحی آیکن هم کمک بگیریم.

امیدواریم ” آموزش Illustrator : طراحی باغ با شکل های ساده ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

صفر تا صد آموزش ایلاستریتور

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: