آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

توی این آموزش، نحوه طراحی تونل رو با Maya یاد می گیریم و بعد هم آخرین اصلاحات رو با Photoshop انجام میدیم. این آموزش مدل سازی، بافت دهی، سایه زدن و تکنیک های رندرینگ رو شامل میشه. توی قسمت اول، بخشی از کار رو انجام دادیم. بیاین ادامه بدیم.

با ” آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل” با ما همراه باشید…

این آموزش در سه مقاله منتشر شده است:

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل – قسمت اول

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل – قسمت دوم

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل – قسمت سوم

گام اول

حالا صحنه ای که درست کردیم، باید به این صورت در اومده باشه. این یعنی برای بافت دهی، سایه زدن و رندرینگ اون آماده هستیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام دوم

مسیر Window > Rendering Editors > Hypershade رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سوم

یک File Node جدید درست می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهارم

فایل Asphalt_Floor.jpg رو باز می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجم

مراحل 2 تا 4 رو برای تمام فایل های پوشه Textures تکرار می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام ششم

متریال Asphalt رو به شکل خیابان یا Street اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام هفتم

شکل Street رو انتخاب می کنیم و مسیر Create Uvs > Automatic Mapping رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام هشتم

میریم سراغ فایل place2dTexture1 و تنظیمات رو به صورت زیر در میاریم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام نهم

روی Sewer زوم می کنیم و بافت Swere_Floor.jpg رو به اون اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام دهم

سطح اون رو انتخاب و مسیر Create Uvs > Planner Mapping رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام یازدهم

مقادیر زیر رو برای polyPlanarProj1 در نظر می گیریم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام دوازدهم

متریال Swere رو انتخاب می کنیم و فایل Swere_Floor_Bump رو روی Bump Mapping درگ می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سیزدهم

Bump Filter رو به صورت زیر تنظیم می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهاردهم

مقدار Ambient متریال Swere رو زیاد می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پانزدهم

حالا سطح بالایی شکل Sidewalk رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام شانزدهم

بافت Sidewalk_Floor.jpg رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام هفدهم

یک بار دیگه اون رو انتخاب می کنیم و مسیر Create Uvs > Planar Mapping رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام هجدهم

مقادیر زیر رو برای Poly Planar Projection در نظر می گیریم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام نوزدهم

حالا باید به این شکل در اومده باشه.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیستم

یک بافت سه بعدی Cloud در پنجره Hypershade درست می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و یکم

اون رو به صورت زیر تنظیم می کنیم. برای الگوبرداری رنگ، حتما از ابزار قطره چکان استفاده کنین.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و دوم

متریال Sidewalk رو انتخاب می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و سوم

بافت Cloud1 رو با دکمه میانی ماوس انتخاب می کنیم و روی Ambient Color متریال Sidewalk قرار میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و چهارم

Sidewalk رو انتخاب می کنیم و بافت Sidewalk_Bricks.jpg رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و پنجم

همچنان که این قسمت انتخاب شده، مسیر Create Uvs > Automatic Mapping رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و ششم

وارد تنظیمات متریال Sidewalk_Bricks میشیم و اون رو به صورت زیر تنظیم می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و هفتم

فایل Sidewalk_Bricks_Bump.jpg رو روی Bump Mapping متریال Sidewall_bricks قرار میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و هشتم

حالا تنظیمات زیر رو در نظر می گیریم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام بیست و نهم

Placement Utility مربوط به Sidewalk_Bricks_Bump.jpg رو به صورت زیر تنظیم می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی ام

یک بافت Cloud 3D دیگه درست می کنیم و مقادیر زیر رو توی پنجره Hypershade وارد می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و یکم

Cloud رو روی Diffuse متریال Sidewall_bricks قرار میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و دوم

یک متریال Phong جدید با تنظیمات زیر درست می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و سوم

متریال Phong رو به شکل استوانه های سمت چپ تونل اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و چهارم

یک متریال Phong دیگه با تنظیمات زیر درست می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و پنجم

یک بافت Ramp درست می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و ششم

رنگ Ramp رو به صورت زیر در میاریم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و هفتم

یک Sampler Info ایجاد می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و هشتم

با نگه داشتن Ctrl و فشار دادن دکمه میانی ماوس، Smapler Info رو انتخاب می کنیم و بعد اون رو روی بافت Ramp، درگ و دراپ می کنیم و از طریق Connection Editor، اون ها رو به هم متصل می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام سی و نهم

بعد از اینکه پنجره Connection Editor ظاهر شد، Facing Ratio منوی سمت چپ رو به vCoord منوی سمت راست متصل می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل ام

حالا متریال car_trace2 رو انتخاب می کنیم و بعد هم car_trace2_transparency رو روی Transparency دراپ می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و یکم

متریال car_trace2 رو به پلان هایی که سمت راست تونل قرار دادیم، اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و دوم

یک متریال Lambert جدید به رنگ زیر درست می کنیم و اون رو به خطوط میانی خیابان اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و سوم

یک متریال Lambert جدید درست می کنیم و رنگ اون رو سفید می کنیم. بعد هم اون رو به خطوط دو طرف خیابان اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و چهارم

شکل Tunnel رو انتخاب می کنیم و بافت Tunnel_Walls.jpg رو بهش اختصاص میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و پنجم

Type رو روی Blinn قرار میدیم و اسمش رو میزاریم Tunnel_Walls.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و ششم

Tunnel رو انتخاب می کنیم و بعد هم مسیر Create Uvs > Cylinderical Mapping رو دنبال می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و هفتم

حالا اگه Hardware Texturing و Lights رو فعال کنیم، شکل تونل باید به این شکل در اومده باشه.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و هشتم

شکل Tunnel رو انتخاب می کنیم. بعد هم مسیر Mesh > Sculp Geometry Tool رو دنبال و امکانات اون رو باز می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام چهل و نهم

این ابزار رو Reset می کنیم و تنظیمات زیر رو به کار می بریم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه ام

شروع می کنیم به کار روی تونل. برای درست کردن حلقه های نوری، محور اون رو هر از گاهی تغییر میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و یکم

بافت Tunnel_Walls_Bump.jpg رو روی Bump Mapping متریال Tunnel_Wall دراپ می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و دوم

تنظیمات Bump رو به صورت زیر در میاریم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و سوم

بافت Tunnel_Walls_Diffuse.jpg رو روی Diffuse متریال Tunnel_walls دراپ می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و چهارم

حالا متریال Tunnel_Walls رو طوری تنظیم می کنیم که دقیقا به صورت زیر در بیاد.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و پنجم

یک Point Light جدید با تنظیمات زیر درست می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و ششم

این نقطه نوری جدید رو در انتهای تونل قرار میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و هفتم

برای کاهش زمان خروجی می تونیم نیمه پایینی مش تونل رو پاک کنیم. برای این کار، با استفاده از ابزار Cut Face، نیمه پایینی رو انتخاب می کنیم و بعد هم دکمه Delete رو می زنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و هشتم

پنجره Render Settings رو باز می کنیم و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام پنجاه و نهم

وارد تب Quality میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام شصت ام

Renderable Camera رو انتخاب می کنیم و دکمه Render the Current Frame رو می زنیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

گام شصت و یکم

کار این پروژه تمام شد. حالا باید یه همچین چیزی داشته باشیم. توی قسمت بعدی، آخرین اصلاحات رو با استفاده از فتوشاپ انجام میدیم.

آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل- قسمت دوم

ادامه آموزش Maya و Photoshop : طراحی تونل – قسمت سوم

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: