معرفی فرایند رندر سه بعدی – ۳D Rendering

معرفی فرایند رندر سه بعدی – ۳D Rendering رندر سه بعدی ( ۳D Rendering )، یک فرایند گرافیک سه بعدی کامپیوتری است که طی آن مدل های سیمی سه بعدی تبدیل به تصاویر دو بعدی می شوند و دارای افکت های واقع گرایانه سه بعدی یا رندر غیرواقعی روی یک کامپیوتر هستند. روش های رندر سه بعدی – ۳D Rendering رندر، فرایند نهایی در ایجاد تصاویر دو بعدی یا انیمیشنادامه مطلب