آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان – قسمت اول

آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان – قسمت اول توی این آموزش، طراحی پوستر جنگ ستارگان رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی پوستر جنگ ستارگان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop شروع طراحی گام اول تصویرادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر حراج

آموزش InDesign : طراحی پوستر حراج توی این آموزش، طراحی پوستر حراج رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر حراج ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول ایندیزاین رو باز کرده و واردادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر کنفرانس

آموزش InDesign : طراحی پوستر کنفرانس توی این آموزش، طراحی پوستر کنفرانس رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر کنفرانس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول ایندیزاین رو باز کرده و واردادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی جلد مجله

آموزش InDesign : طراحی جلد مجله توی این آموزش، طراحی جلد مجله رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی جلد مجله ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول وارد مسیر File > New میشیم.ادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر

آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر توی این آموزش، طراحی پوستر سنگ مرمر رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر سنگ مرمر ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم سند گام اول وارد مسیر Fileادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر بوکس

آموزش InDesign : طراحی پوستر بوکس توی این آموزش، طراحی پوستر بوکس رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator و Photoshop هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر بوکس ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobeادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی پوستر فیلم

آموزش Photoshop : طراحی پوستر فیلم توی این آموزش، طراحی پوستر فیلم رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی پوستر فیلم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop طراحی نیمرخ مشکی و قرمز کاراکتر گام اول یک سند جدیدادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی بنر کلاب

آموزش InDesign : طراحی بنر کلاب توی این آموزش، طراحی بنر کلاب رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی بنر کلاب ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign تنظیم طرح اصلی گام اول ایندیزاین رو باز کرده وادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی

آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی توی این آموزش، طراحی پوستر مکزیکی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر مکزیکی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustratorادامه مطلب

آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری

آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری توی این آموزش، افکت متنی نقاشی دیواری رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. برای این کار از Illustrator هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : افکت متنی نقاشی دیواری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش InDesign : طراحی پوستر تحصیلی

آموزش InDesign : طراحی پوستر تحصیلی توی این آموزش، طراحی پوستر تحصیلی رو با InDesign با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش InDesign : طراحی پوستر تحصیلی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe InDesign, Adobe Illustrator ایجاد سند جدید گام اول ایندیزاین رو بازادامه مطلب

آموزش Photoshop : طراحی پوستر متنی

آموزش Photoshop : طراحی پوستر متنی توی این آموزش، طراحی پوستر متنی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Photoshop : طراحی پوستر متنی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop گام اول تصویر مورد نظر رو انتخاب می کنیم. فقط بایدادامه مطلب