برچسب: Trapcode Particular

آموزش After Effects : ظاهر کردن لوگوی نورانی
آموزش After Effects : طراحی فلش دوربین پاپاراتزی ها
آموزش After Effects : طراحی سحابی سورئال – قسمت دوم
آموزش After Effects : طراحی سحابی سورئال – قسمت اول
آموزش After Effects : متحرک سازی لوگو به صورت کاراکتر
آموزش After Effects : نمایش لوگو با استفاده از آیکن های Adobe
آموزش After Effects : نمایش عددی لوگو
ایجاد VFX Shot سوختن ساختمان با After Effects
ساخت امضای نوشتاری با دود در After Effects