هنگام انتشار این محصول ، به من اطلاع رسانی شود به محظ انتشار محصول به شما اطلاع رسانی می گردد ، ایمیل صحیح خودتان را در فیلد زیر درج کنید.
Email نشانی ایمیل شما نزد آریاگستر محفوظ می ماند
بایگانی برچسب Adobe Illustrator" - آریاگستر

آموزش Illustrator : طراحی خوک

آموزش Illustrator : طراحی خوک توی این آموزش، طراحی خوک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده استفاده می کنیم و افکت های مختلفی رو روی اون ها اعمال می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی خوک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سر گامادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی

آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی توی این آموزش، طراحی اتوبوس برقی رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی اتوبوس برقی” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید دکمه های Ctrl+N رو می زنیم و یک سندادامه مطلب

آموزش Illustrator : ایجاد گرادیانت مخروطی

آموزش Illustrator : ایجاد گرادیانت مخروطی توی این آموزش، ایجاد گرادیانت مخروطی رو با Illustrator با هم می بینیم. این کار زمان خیلی کمی می بره. بنابراین بیاین با هم شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : ایجاد گرادیانت مخروطی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول با استفاده از امکانات و ابزارهای ایلاستریتور می تونیمادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی قلک خوک – قسمت دوم

آموزش Illustrator : تصویرسازی قلک خوک – قسمت دوم توی این آموزش، تصویرسازی قلک خوک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو تنظیم می کنیم و شکل هایی ساده رو با استفاده از ابزارهای ساده، تکنیک های ایجاد شکل های وکتور، امکان Live Corners و افکت های ساده، ایجاد می کنیم. با استفاده از تکنیک های Blending و افکت های Gaussian Blur و Warp هم سایهادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی قلک خوک – قسمت اول

آموزش Illustrator : تصویرسازی قلک خوک – قسمت اول توی این آموزش، تصویرسازی قلک خوک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو تنظیم می کنیم و شکل هایی ساده رو با استفاده از ابزارهای ساده، تکنیک های ایجاد شکل های وکتور، امکان Live Corners و افکت های ساده، ایجاد می کنیم. با استفاده از تکنیک های Blending و افکت های Gaussian Blur و Warp هم سایهادامه مطلب

آموزش Illustrator : ایجاد افکت متنی هزارپا – قسمت اول

آموزش Illustrator : ایجاد افکت متنی هزارپا – قسمت اول توی این آموزش، ایجاد افکت متنی هزارپا رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزارهای ساده، افکت های Warp و امکان Live Corners استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : ایجاد افکت متنی هزارپا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobeادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی سوسک وکتور

آموزش Illustrator : طراحی سوسک وکتور توی این آموزش، طراحی سوسک وکتور رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی سوسک وکتور ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول با استفاده  از ابزار Ellipse، یک بیضی رسم میادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی گربه بانمک – قسمت سوم

آموزش Illustrator : طراحی گربه بانمک – قسمت سوم توی این آموزش، طراحی گربه بانمک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو تنظیم می کنیم و بعد هم شکل های اصلی سر رو با استفاده از شکل های ساده و افکت های Warp و Rounded Corners اضافه می کنیم. از افکت Inner Glow و Gaussian Blur هم برای اضافه کردن سایه و عمق به شکل هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی گربه بانمک – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی گربه بانمک – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی گربه بانمک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو تنظیم می کنیم و بعد هم شکل های اصلی سر رو با استفاده از شکل های ساده و افکت های Warp و Rounded Corners اضافه می کنیم. از افکت Inner Glow و Gaussian Blur هم برای اضافه کردن سایه و عمق به شکل هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی گربه بانمک – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی گربه بانمک – قسمت اول توی این آموزش، طراحی گربه بانمک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، خطوط چهارخانه رو تنظیم می کنیم و بعد هم شکل های اصلی سر رو با استفاده از شکل های ساده و افکت های Warp و Rounded Corners اضافه می کنیم. از افکت Inner Glow و Gaussian Blur هم برای اضافه کردن سایه و عمق به شکل هایادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی فلز

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی فلز توی این آموزش، طراحی افکت متنی فلز رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، یک پس زمینه تیره درست می کنیم و بعد هم متن رو وارد می کنیم و افکت های مختلفی رو بهش اضافه می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی فلز ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تاادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کرم

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کرم توی این آموزش، طراحی افکت متنی کرم رو با Illustrator با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نظر آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کرم ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد سند جدید دکمه های Ctrl+N روادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی شمع با Gradient Mesh

آموزش Illustrator : طراحی شمع با Gradient Mesh توی این آموزش، طراحی شمع رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از Gradient Mesh کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی شمع با Gradient Mesh ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول برای اینکه تصویرسازی به صورت واقعیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی سنگ قبر – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی سنگ قبر – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی سنگ قبر رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، تنظیم خطوط چهارخانه و ایجاد شکل های اصلی رو با استفاده از ابزارهای ساده و پنل Pathfinder و امکان Live Corners با هم می بینیم. بعد هم تکنیک های ساده Blending و افکت های رستر رو با هم می بینیم و با روش اضافه کردن سایدهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی سنگ قبر – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی سنگ قبر – قسمت اول توی این آموزش، طراحی سنگ قبر رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، تنظیم خطوط چهارخانه و ایجاد شکل های اصلی رو با استفاده از ابزارهای ساده و پنل Pathfinder و امکان Live Corners با هم می بینیم. بعد هم تکنیک های ساده Blending و افکت های رستر رو با هم می بینیم و با روش اضافه کردن سایدهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی چمنزار بهاری

آموزش Illustrator : طراحی چمنزار بهاری توی این آموزش، طراحی چمنزار بهاری رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و Gradient استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی چمنزار بهاری ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد پس زمینه گام اول بیاین پس زمینه روادامه مطلب

آموزش Illustrator : بهبود تصویرسازی با اضافه کردن سایه

آموزش Illustrator : بهبود تصویرسازی با اضافه کردن سایه توی این آموزش، بهبود تصویرسازی رو با اضافه کردن سایه در Illustrator با هم می بینیم. پنل Pathfinder یکی ار امکانات کاربردی توی این نرم افزار هست. که توی این آموزش ازش کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : بهبود تصویرسازی با اضافه کردن سایه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تاادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کتاب و کتاب خوان

آموزش Illustrator : طراحی کتاب و کتاب خوان توی این آموزش، طراحی کتاب و کتاب خوان رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کتاب و کتاب خوان ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی کتاب گام اول جلدادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی کاراکتر ذرت

آموزش Illustrator : تصویرسازی کاراکتر ذرت توی این آموزش، تصویرسازی کاراکتر ذرت رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از پنل Pathfinder، شکل های ساده و یک سری ابزارهای مقدماتی استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی کاراکتر ذرت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یکادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی بیسکوییت – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی بیسکوییت – قسمت اول توی این آموزش، طراحی افکت متنی بیسکوییت رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از یک مسیر و یک شکل کمک می گیریم. نه بیشتر. اگه با این کار آشنایی ندارین، می تونین ” آموزش Illustrator : طراحی آووکادو “ رو دنبال کنین. این بار یک گام فراتر میریم و افکت متنی طراحی می کنیم. بنابراین بهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پنجره چوبی همراه با پرده

آموزش Illustrator : طراحی پنجره چوبی همراه با پرده توی این آموزش، طراحی پنجره چوبی همراه با پرده رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و پلاگین Mesh Tormentor هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پنجره چوبی همراه با پرده ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفادهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی برچسب قیمت

آموزش Illustrator : طراحی برچسب قیمت توی این آموزش، طراحی برچسب قیمت رو با Illustrator با هم می بینیم و با تکنیک ها و ابزارهای مورد نیاز برای این کار آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی برچسب قیمت ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی پایپیون گام اول یک مستطیل رسم میادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی بنفش

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی بنفش توی این آموزش، طراحی افکت متنی بنفش رو با Illustrator با هم می بینیم. برای شروع، یک پس زمینه درست می کنیم و متن رو به رنگ سفید وارد می کنیم. بعد هم این افکت متنی رو با کمک پنل Appearance تکمیل می کنیم و بهش تکسچر میدیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی بنفش ” با ما همراهادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی کوالا

آموزش Illustrator : تصویرسازی کوالا توی این آموزش، تصویرسازی کوالا رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از یک سری شکل ها و تکنیک های ساده استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی کوالا ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی سر و صورت کوالا گام اول اول ازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی چمن

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی چمن توی این آموزش، طراحی افکت متنی چمن رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از امکان Live Trace و افکت Pucker & Bloat کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی چمن ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator گام اول یک Webادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی قلموی پنجه

آموزش Illustrator : طراحی قلموی پنجه توی این آموزش، طراحی قلموی پنجه رو با Illustrator با هم می بینیم. به عنوان عاشق حیوانات، این نوع طراحی ها رو خیلی دوست دارم. بنابراین می خوایم دو تا قلموی ساده رو توی این نرم افزار طراحی کنیم. بنابراین بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی قلموی پنجه ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقهادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی رنگین کمانی

آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی رنگین کمانی توی این آموزش، طراحی افکت متنی رنگین کمانی رو با Illustrator با هم می بینیم و با تکنیک ها و ابزارهای مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی رنگین کمانی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ایجاد قلموی Pattern گام اولادامه مطلب

آموزش Illustrator : نصب و استفاده از Graphic Style

آموزش Illustrator : نصب و استفاده از Graphic Style توی این آموزش، نصب و استفاده از Graphic Style رو در Illustrator با هم می بینیم. Graphic Style یکی از ابزارهای قدرتمند برای تصویرسازی و طراحی گرافیکی محسوب میشه. برای همین توی این آموزش به این موضوع می پردازیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : نصب و استفاده از Graphic Style ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدتادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی آیکن توت فرنگی

آموزش Illustrator : طراحی آیکن توت فرنگی توی این آموزش، طراحی آیکن توت فرنگی رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار اول از همه باید یک تصویر مرجع در نظر بگیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی آیکن توت فرنگی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator جستجو درست مثل هرادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی برگ های پاییزی رنگارنگ

آموزش Illustrator : طراحی برگ های پاییزی رنگارنگ توی این آموزش، طراحی برگ های پاییزی رنگارنگ رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی برگ های پاییزی رنگارنگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator رسم برگ بیاین با رسمادامه مطلب

آموزش Illustrator: اضافه کردن برگ های پاییزی روی کاغذ قدیمی

آموزش Illustrator: اضافه کردن برگ های پاییزی روی کاغذ قدیمی توی این آموزش، اضافه کردن برگ های پاییزی رو روی کاغذ قدیمی با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و Blend استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator: اضافه کردن برگ های پاییزی روی کاغذ قدیمی ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی همبرگر و هات داگ – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی همبرگر و هات داگ – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی همبرگر و هات داگ رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم استفاده می کنیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی همبرگر و هات داگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator ”ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی همبرگر و هات داگ – قسمت اول

آموزش Illustrator : طراحی همبرگر و هات داگ – قسمت اول توی این آموزش، طراحی همبرگر و هات داگ رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh هم استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی همبرگر و هات داگ ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحیادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی داخل اتاق نشیمن

آموزش Illustrator : تصویرسازی داخل اتاق نشیمن توی این آموزش، تصویرسازی داخل اتاق نشیمن رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از شکل های ساده، افکت های Warp و Offset Path استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی داخل اتاق نشیمن ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحیادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر حیوانات

آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر حیوانات توی این آموزش، طراحی کاراکتر حیوانات با Illustrator رو با هم می بینیم. برای این کار از افکت Warp و Anchor Point و پنل Pathfinder عمدتا استفاده می کنیم. به علاوه با طرز استفاده از ابزار Line Segment و Reflect هم آشنا میشیم. با ” آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر حیوانات ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۶۰ تا ۸۰ادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه کدو تنبل

آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه کدو تنبل توی این آموزش، طراحی الگوی یکپارچه کدو تنبل رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از تکنیک ها و شکل های ساده، ابزار Pen و ابزار Pattern استفاده می کنیم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه کدو تنبل ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزارادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه هالووین

آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه هالووین توی این آموزش، طراحی پس زمینه هالووین رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Mesh و Image Trace کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه هالووین ” با ما همراه باشید… سطح سختی: مبتدی مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator طراحی آسمان گام اول باادامه مطلب

آموزش Illustrator : تصویرسازی کیک

آموزش Illustrator : تصویرسازی کیک توی این آموزش، تصویرسازی کیک رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از تکنیک ها و ابزارهای مختلف موجود توی این نرم افزار کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم! با ” آموزش Illustrator : تصویرسازی کیک ” با ما همراه باشید… سطح سختی: متوسط مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator تصویرسازی کیک گام اول قبل ازادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه کاراکترها

آموزش Illustrator : طراحی مجموعه کاراکترها توی این آموزش، طراحی مجموعه کاراکترها رو با Illustrator با هم می بینین. این آموزش با آموزش های قبلی فرق داره. چون که بیشتر شبیه بازی هست. اول از همه اجزای مختلف کاراکتر رو طراحی می کنیم و بعد هم با استفاده از اون ها به طراحی کاراکترهای مختلف می پردازیم. ترکیب اجزای مختلف کار بسیار لذت بخش و هیجان انگیزی هست. بنابراین بیاینادامه مطلب

آموزش Illustrator : طراحی کوپیدو یا فرشته عشق – قسمت دوم

آموزش Illustrator : طراحی کوپیدو یا فرشته عشق – قسمت دوم توی این آموزش، طراحی کوپیدو یا فرشته عشق رو با Illustrator با هم می بینیم. برای این کار از ابزار Ellipse کمک می گیریم و با نحوه تصویرسازی پیچیده با اجزای ساده آشنا میشیم. بدون اینکه نیاز به طرح مقدماتی داشته باشیم. بیاین ادامه بدیم! با ” آموزش Illustrator : طراحی کوپیدو یا فرشته عشق ” با ما همراهادامه مطلب

ارسال رایگان تمام سفارشات به سراسر ایران - تا 35 درصد تخفیف ویژه در خرید همزمان چند محصول - کلیک کنید! رد کردن