آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

دسته بندی :گرافیک سه بعدی 4418
آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

توی این آموزش، نحوه طراحی چرخ های تانک رو با استفاده از Cinema4D با هم می بینیم. برای این کار از Xpresso و Mograph هم کمک می گیریم.

با ” آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: 40 تا 50 دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Cinema4D

فایل های تمرین- Project Files

دانلود فایل های استفاده شده در این دوره – Project Files

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

گام اول

فایل NAMETHISFILE.c4d رو باز می کنیم. توی این فایل، مدل تانک قرار داره.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام دوم

وارد مسیر Mograph Menu > Cloner Object میشیم. Count رو روی 60، Mode رو روی Linear و Displacement رو روی 24m از محور X قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سوم

یک شکل Bezier Spline درست می کنیم (Objects > Create Spline > Bezier) و یک شکل مشابه هم زیرش اضافه می کنیم. این خط منحنی توی نمای Side کشیده شده (F3) و 600m طول و 100m عرض داره. موقع درست کردن نقاط جدید، باید کلیک و درگ کنیم تا مسیری صاف به دست بیاد.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام چهارم

یک Spline Wrap اضافه می کنیم (Mograph > Spline Wrap) و با زدن Alt+G این شکل رو به همراه Cloner، گروه می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام پنجم

روی Spline Wrap از Object Manager کلیک می کنیم. توی Attribute Manager، گزینه Banking رو روی 270 درجه، Mode رو روی Keep Length، Axis رو روی +Z قرار میدیم و خط منحنی گام سوم رو روی بخش Spline درگ می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام ششم

بسته به طول منحنی، ممکنه بین پیوندها فاصله وجود داشته باشه یا اینکه روی هم قرار بگیرن (توی این تصویر، پیوندها روی هم قرار دارن).

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام هفتم

برای رفع این مشکل، مقدار Count شکل Cloner رو طوری تنظیم می کنیم که دیگه روی هم قرار نگیرن. مقدار Z رو هم تغییر میدیم. مثلا من اینجا مقدار Count رو از 58 به 60 کاهش دادم و مقدار Z رو هم از 24 به 24.1 افزایش دادم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام هشتم

حالا باید به این شکل در اومده باشه. بعد هم میریم سراغ چرخ ها.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام نهم

از مسیر Object > Primitives > Cylinder، یک استوانه درست می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام دهم

Orientation استوانه رو روی +X، Rotation Segments رو روی 50 و Height رو روی 20 قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام یازدهم

این استوانه رو سر جای خودش قرار میدیم و تنظیمات Radius رو طوری تغییر میدیم که این استوانه بین ردیف بالا و پایین جا بگیره. مثلا من اندازه استوانه رو از 50 به 48 کاهش دادم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام دوازدهم

از Object Manager، روی استوانه کلیک راست می کنیم و Make Editable رو می زنیم. بعد تگ Phong رو انتخاب می کنیم و Phong Angle رو روی 22 درجه تنظیم می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سیزدهم

وارد Polygon Mode میشیم و ابزار Knife رو بر می داریم (Structure > Knife). Mode رو روی Loop قرار میدیم و همون طور که می بینین، دو تا برش ایجاد می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام چهاردهم

ابزار Loop Selection رو از مسیر Selection > Loop Selection بر می داریم و Polygon بین دو تا برش رو انتخاب می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام پانزدهم

Polygon های انتخاب شده رو از مسیر Structure > Extrude، اکسترود می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام شانزدهم

وارد Point Mode میشیم. نقطه وسط چرخ رو انتخاب می کنیم و 10m به عقب می کشیم. موقع جا به جایی، Shift رو هم نگه می داریم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام هفدهم

یک Tube یا لوله درست می کنیم (Objects > Primitive > Tube). از Attribute Manager، مقدار Inner Radius رو روی 10m، Outer Radius رو روی 15m و Height رو روی 5m تنظیم می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام هجدهم

همچنان که این لوله در وضعیت انتخاب قرار داره، ابزار Transfer رو از مسیر Functions > Transfer انتخاب می کنیم و ماوس رو روی چرخ نگه می داریم. به این ترتیب یک خط در بین چرخ و لوله ظاهر میشه. وقتی روی لوله کلیک کنیم، شکل لوله بر اساس سطح چرخ تغییر می کنه.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام نوزدهم

یک استوانه درست می کنیم. Height رو روی 80m، Radius رو روی 2m و Orientation رو روی +Z تنظیم می کنیم و اسمش رو میزاریم Bolts.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیستم

همین طوری که Alt رو نگه داشتیم، Cloner Object رو از وارد می کنیم. به این ترتیب، استوانه توی Object Manager، زیر Cloner قرار می گیره. Mode رو روی Radial، Radius رو روی 12m و Count رو روی 6 تنظیم می کنیم. اسم Cloner رو میزاریم Bolter Cloner.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و یکم

درست مثل گام قبل، شکل Cloner رو انتخاب می کنیم. ابزار Transfer رو بر می داریم و روی چرخ کلیک می کنیم. به این ترتیب Coner به اندازه 90 درجه می چرخه و با چرخ تراز میشه.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و دوم

توی Object Manager، لوله رو زیر شکل چرخ قرار میدیم. Cloner مربوط به Bolts رو به همراه شکل چرخ یا Wheel انتخاب می کنیم و با هم گروه می کنیم. اسم این گروه رو میزاریم Wheel 1.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و سوم

از عملکرد Copy, Paste برای کپی کردن چرخ استفاده می کنیم. بعد از اینکه هر چهار چرخ رو اضافه کردیم، همه رو باز هم انتخاب و Duplicate می کنیم. این گروه جدید رو پشت گروه قبلی قرار میدیم و Offset می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و چهارم

برای درست کردن چرخ دنده، یک Cogwheel Spline از مسیر Objects > Spline Primitives < Cogwheel درست می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و پنجم

اندازه Cogwheel Spline رو طوری تغییر میدیم که با مسیر هماهنگی داشته باشه. از Attribute Manager، مقدار Teeth رو هم تنظیم می کنیم. مثلا من عدد 13 رو در نظر گرفتم. Inner Radius رو هم روی 45.6 و outer Radius رو روی 55.8 قرار دادم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و ششم

این منحنی رو توی Extrude Nurbs قرار میدیم و Movement رو روی 8m تنظیم می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و هفتم

چرخ ها، چرخ دنده و منحنی رو انتخاب و با هم گروه می کنیم. اسم این گروه رو هم میزاریم Track.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و هشتم

هر هشت تا چرخ رو انتخاب می کنیم و روش کلیک راست می کنیم. یک تگ Roll-it اضافه می کنیم. Roll-it یک پلاگین رایگان هست که می تونین دانلود کنین. از این پلاگین برای خودکارسازی چرخش چرخ ها استفاده می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام بیست و نهم

زیر تگ Roll-it، مقدار Radius مربوط به چرخ رو به صورت تنظیم می کنیم. من مقدار 96 و 48 رو در نظر گرفتم. از عملکرد Calculate نباید به عنوان تگ Null Object استفاده کرد.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سی ام

یک تگ Roll-it هم به Cogwheel اضافه می کنیم. عددی که برای Radius در نظر می گیریم، خیلی مهم هست و بعدا میشه تغییرش داد.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سی و یکم

روی شکل Spline Wrap کلیک راست می کنیم و یک تگ Xpresso اضافه می کنیم. Xpresso زمان زیادی رو صرفه جویی می کنه و خیلی هم راحت هست.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سی و دوم

روی تگ Xpresso دابل کلیک می کنیم. از Object Manager، شکل Spline Wrap رو درگ می کنیم و روی پنجره Xpresso دراپ می کنیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سی و سوم

روی مربع قرمز رنگ کنار Wheel کلیک راست می کنیم و یک Rotation.P اضافه می کنیم. حالا روی مربع آبی کمار Spline Wrap کلیک می کنیم و  ک Offset اضافه می کنیم. مقدار Offset، موقعیت تانک رو کنترل می کنه.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سی و چهارم

کلیک راست می کنیم و یک Math Node اضافه می کنیم. این Math Node رو بین Wheel وSpline Wrap قرار میدیم و پیوندها رو به صورتی که در زیر می بینین، در میاریم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

گام سی و پنجم

الان مشکل اینجاست که خروجی چرخ، با تنظیمات Offset مربوط به Spline Wrap هماهنگی نداره. بنابراین روی Math Node کلیک می کنیم و میریم سراغ پنجره Attribute. Function رو روی Divide و Input رو روی 30 قرار میدیم.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

آخرین اصلاحات

توی آخرین مرحله، برای اطمینان از اینکه چرخ تانک روی زمین قرار گرفته باشه و موقع حرکت، به جلو یا عقب سر نخوره، مقدار Math Node رو تنظیم می کنیم. مقدار Radius مربوط به تگ Roll-it چرخ دنده رو هم باید بر همین اساس تنظیم کنیم. من این مقدار رو از 55m به 51.5m کاهش دادم. حالا فقط مونده که این تانک رو طوری متحرک کنیم که روی چرخ ها بچرخه و به عقب و جلو بره.

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph

امیدواریم ” آموزش Cinema4D : طراحی چرخ های تانک با استفاده از Xpresso و Mograph ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش سینما 4D – پک 1

– صفر تا صد آموزش سینما 4D – پک 2

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: