برچسب: Cinema4D

آموزش Cinema4D : مدل سازی ساعت هوشمند – قسمت اول
آموزش Cinema4D : مدل سازی فلش با خط تیره
آموزش Cinema4D : درست کردن Loop Gif
آموزش Cinema4D : افکت متنی مدل در
آموزش Cinema4D : مدل سازی اسپیکر Apple Pro
آموزش Cinema4D : افکت پارگی پرچم – قسمت اول
آموزش Cinema4D : مدل سازی آیفون – قسمت اول
آموزش Cinema4D : مدل سازی آیپاد
آموزش Cinema4D : اضافه کردن عمق میدانی
آموزش Cinema4D : مدل سازی ماشین
آموزش Cinema4D : مدل سازی کوسن
آموزش Cinema4D : افکت متنی لامپ دار – قسمت اول
آموزش Cinema4D : مدل سازی گیاه سایبرنتیک
آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت دوم
آموزش Cinema4D : مدل سازی چمن
آموزش Cinema4D : مدل سازی گیم بوی – قسمت اول
آموزش Cinema4D : کنترل MoSpline
آموزش Cinema4D : افکت ماسک پلاستیکی
آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ – قسمت دوم
آموزش Cinema4D : تکنیک های Global Illumination
آموزش Cinema4D : مدل سازی گرگ – قسمت اول
آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly – قسمت دوم
آموزش Cinema4D : مدل سازی درخت Low Poly – قسمت اول
آموزش Cinema4D : طراحی قلموی هندسی
آموزش Cinema4D : ایجاد HDRI
آموزش Cinema4D : مدل سازی آب
آموزش Cinema4D : طراحی جزیره شناور Low Poly – قسمت دوم
آموزش Cinema4D : طراحی جزیره شناور Low Poly – قسمت اول
آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی – قسمت دوم
آموزش Cinema4D : مدل سازی صندلی چوبی
آموزش Cinema4D : طراحی سیارک سه بعدی Low Poly
آموزش Cinema4D : پویانمایی کشتی فضایی – قسمت اول
آموزش Cinema4D : تصویرسازی ورزشی به صورت سه بعدی – قسمت دوم