آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 1844
آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی قسمت دوم

توی این آموزش، افکت متنی دهه هشتاد میلادی رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین ادامه بدیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop

” آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت اول “

  1. ایجاد افکت های متنی

گام اول

اولین Smart Object رو دو بار Duplicate می کنیم. برای این کار، کلیک راست کرده و Duplicate رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام دوم

دو تا لایه های بالایی رو غیر فعال کرده و یک گروه دیگه برای اولین Smart Object درست می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام سوم

روی Smart Object دابل کلیک کرده و Gradient Overlay رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درصد

Reverse روی On

Scale روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام چهارم

روی گرادیانت کلیک چپ کرده و یک گرادیانت جدید درست می کنیم. تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Color روی #۵a91ae و Location روی ۰ درصد

Color روی #aee2f1 و Location روی ۲۲ درصد

Color روی #d3dfd9 و Location روی ۵۱ درصد

Color روی #۳d3a3a و Location روی ۵۱ درصد

Color روی #۵۱۳c4f و Location روی ۶۰ درصد

Color روی #۸c5f92 و Location روی ۷۵ درصد

Color روی #cc9ada و Location روی ۹۰ درصد

Color روی #d8b7e2 و Location روی ۱۰۰ درصد

Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام پنجم

Make Default رو می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام ششم

Smart Object رو یک بار دیگه Duplicate می کنیم. بعد هم اون رو در پایین پنل Layers قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام هفتم

نسخه Duplicate شده Smart Object رو یک پیکسل به چپ و یک پیکسل به بالا می بریم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام هشتم

برای ایجاد افکت سه بعدی، به ۲۳ نسخه Duplicate شده Smart Object نیاز داریم. اون ها رو با فاصله ۱ پیکسل بالا و ۱ پیکسل راست از هم قرار میدیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام نهم

میریم سراغ Smart Object بعدی و بعد از دابل کلیک، افکت Bevel & Emboss رو با تنظیمات زیر وارد می کنیم:

Style روی Outer Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۱۰۰۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

Soften روی ۰ پیکسل

Shading روی ۹۰ درجه

Altitude روی ۳۰ درجه

Highlight Mode روی Screen

Color روی #ffffff

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Shadow Mode روی Multiply

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام دهم

Stroke رو زده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Size روی ۴ پیکسل

Position روی Inside

Opacity روی ۷۵ درصد

Color روی #ffffff

آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی – قسمت دوم

گام یازدهم

Gradeint Overlay رو فعال کرده و Preset to Default رو می زنیم.

گام دوازدهم

آخرین Smart Object رو انتخاب می کنیم. میریم سراغ پنل Layer Style رو روی Color Overlay کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

گام سیزدهم

وارد مسیر Filter > Blur > Gaussian Blur میشیم و Radius رو میزاریم روی ۱۵ پیکسل.

گام چهاردهم

Opacity لایه رو میزاریم روی ۳۵ درصد.

گام پانزدهم

لایه متن کوچک رو انتخاب می کنیم. وارد پنل Layer Style میشیم و افکت Inner Shadow رو با تنظیمات زیر وارد می کنیم:

Blend Mode روی Normal

Color روی #ffffff

Distance روی ۵ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۱ پیکسل

گام شانزدهم

افکت Inner Glow رو با تنظیمات زیر وارد می کنیم:

Blend Mode روی Overlay

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color روی #ffffff

Technique روی Softer

Source روی Edge

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۲ پیکسل

گام هفدهم

یک Gradient Overlay به Smart Object اضافه می کنیم. تنظیمات زیر رو براش در نظر می گیریم:

Blend Mode روی Normal

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Reverse روی On

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

Scale روی ۱۳۹ درصد


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام هفدهم

روی گرادیانت کلیک چپ کرده و یک گرادیانت جدید درست می کنیم. تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Color روی #۲b3039 و Location روی ۰ درصد

Color روی #۴f7ba0 و Location روی ۲۸ درصد

Color روی #eafdfe و Location روی ۵۱ درصد

Color روی #۲۸۲۰۲۱ و Location روی ۵۱ درصد

Color روی #۲c323c و Location روی ۶۰ درصد

Color روی #۸c5f92 و Location روی ۷۵ درصد

Color روی #۴۱۶۲۸۶ و Location روی ۹۰ درصد

Color روی #۶cadd8 و Location روی ۹۳ درصد

Color روی #fffffd و Location روی ۱۰۰ درصد

Ok می زنیم.

گام نوزدهم

افکت Iutre Glow رو با تنظیمات زیر اعمال می کنیم:

Blend Mode روی Lighten

Opacity روی ۷۵ درصد

Color روی #ffc47d

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۴ پیکسل

گام بیستم

تمام Smart Object ها رو به همراه متن انتخاب می کنیم. بعد هم روی آیکن Carete a New Group کلیک می کنیم.

نتیجه به صورت زیر در میاد.

  1. ایجاد افکت های نور

گام اول

وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Gradient میشیم.

گام دوم

روی لایه Gardient Fill دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Style روی Linear

Angle روی ۵۵.۳- درجه

Color روی #ffdbb6

Position روی ۰

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color روی #ffdbb6

Position روی ۱۰۰

Opacity روی ۰ درصد

گام سوم

روی Gradient Fill کلیک راست کرده و Duplicate Layer رو می زنیم.

گام چهارم

هر لایه Gradient Fill رو بالای لایه متن قرار میدیم. بعد هم کلیک راست کرده و Create Clipping Mask رو می زنیم.

گام پنجم

Blending Mode اولین Gradient Fill رو روی Overlay و Opacity رو روی ۶۵ درصد قرار میدیم.

گام ششم

Blending Mode دومین Gradient Fill رو میزاریم روی Overlay.

گام هفتم

کلیک راست کرده و لایه متن رو به Smart Object تبدیل می کنیم.

گام هشتم

آخرین Gradient Fill  رو Duplicate کرده و بعد هم کلیک راست کرده و Release Clipping Mask رو می زنیم.

گام نهم

وارد مسیر Layer > New Fill Layer > Gradient میشیم.

گام دهم

روی لایه Gradient Fill دابل کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم:

Style روی Radial

Angle روی ۹۰- درجه

Scale روی ۲۵۰ درصد

Reverse روی On

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Position روی ۰

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Position روی ۱۰۰

Opacity روی ۰ درصد

گام یازدهم

دو تا لایه Gradient Fill آخر رو انتخاب کرده و روی آیکن Create a New Group کلیک می کنیم.

گام دوازدهم

Opacity گروه رو میزاریم روی ۷۵ درصد.

نتیجه

امیدواریم ” آموزش Photoshop : افکت متنی دهه هشتاد میلادی ”  برای شما مفید بوده باشد…


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

لینک کوتاه:
0