آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری قسمت اول

توی این آموزش، افکت متنی پنیری رو با Photoshop با هم می بینیم و با ابزارها و تکنیک های مورد نیاز آشنا میشیم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: ۴۰ تا ۵۰ دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Photoshop
 1. تنظیم پس زمینه

فتوشاپ رو باز می کنیم. وارد مسیر File > New میشیم. عدد ۸۵۰ پیکسل رو برای Width و عدد ۵۰۰ پیکسل رو برای Height در نظر می گیریم. Resolution رو روی ۷۲ قرار میدیم.

وارد مسیر File > Place Embedded میشیم. تصویر مورد نظر رو انتخاب می کنیم. اون رو می چرخونیم تا با سند هماهنگ بشه. بعد هم Enter می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

 1. نصب قلمو و Action

گام اول

وارد مسیر Edit > Presets > Preset Manager میشیم. وارد Preset Type میشیم. Brushes رو انتخاب کرده و روی Load کلیک کرده و Cheese-brush.abr رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام دوم

برای نصب Action، وارد مسیر File > Open میشیم و Layer Duplicator.atn رو انتخاب می کنیم. برای اطمینان از بارگذاری Action، وارد مسیر Window > Actions میشیم. باید بتونیم پوشه Layer Duplicator رو مشاهده کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

 1. ایجاد لایه متنی

ابزار Type رو بر می داریم. فونت Poplar Std رو انتخاب می کنیم. Size رو روی ۲۴۱ قرار داده و کلمه CHEESE رو تایپ می کنیم. وارد مسیر Type > Warp Text میشیم. Style رو روی Arc و Bend رو روی ۷ درصد قرار داده و Ok می زنیم. بعد هم وارد مسیر Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

 1. ایجاد حفره بیرونی پنیر

گام اول

وارد مسیر Layer > New > Layer میشیم. اسمش رو میزاریم Outer Holes و Ok می زنیم.Ctrl رو نگه می داریم و روی Thumbnail لایه CHEESE کلیک می کنیم. وارد مسیر Window > Paths میشیم و در نهایت هم روی دکمه Make Work Path fron Selection که در پایین پنل Paths قرار داره، کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Window > Brushes میشیم و قلموی Cheese-holes رو انتخاب می کنیم. همچنان که لایه Outer Holes انتخاب شده، روی لایه Work Path در پنل Paths کلیک راست کرده و Stroke Path رو از منو انتخاب می کنیم. Tool رو روی Brush قرار داده و تیک Simulate Pressure رو بر می داریم و Ok می زنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام سوم

Ctrl رو نگه داشته و روی Thumbnail لایه Outer Holes کلیک می کنیم. بعد هم لایه CHEESE رو انتخاب کرده و وارد مسیر Layer > Layer Mask > Hide Selection میشیم و لایه Outer Holes رو حذف می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به لایه متن

گام اول

لایه CHEESE رو انتخاب کرده و روی اون دابل کلیک کرده و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Normal

Dither رو تیک می زنیم

Opacity روی ۱۰۰ درصد

Style روی Linear

Angle روی ۹۰ درجه

روی Gradient کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Color Stop با کد رنگی #feca50 و Location روی ۶ درصد

Color Stop با کد رنگی #fdc542 و Location روی ۳۹ درصد

Color Stop با کد رنگی #ffd269 و Location روی ۸۲ درصد

Color Stop با کد رنگی #feca50 و Location روی ۱۰۰ درصد

روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Filter > Distort > ZigZag میشیم و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Amount روی ۲

Ridges روی ۵

Style روی Pond Ripples

Ok می زنیم. بعد هم وارد مسیر Layer > Smart Objects > Convert to Smart Object میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

 1. ایجاد افکت ۳D

گام اول

لایه متن رو Duplicate می کنیم. بعد هم اون رو ۱ پیکسل به پایین میاریم و لایه رو به عقب می فرستیم. این کار رو ۱۵ بار تکرار می کنیم.

برای Play کردن Action، لایه CHEESE رو انتخاب کرده و وارد مسیر Window > Actions میشیم. پوشه Layer Duplicator رو انتخاب می کنیم. بعد هم Make 15 Layers رو انتخاب کرده و روی دکمه Play کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام دوم

لایه Cheese-3D رو Duplicate می کنیم. اسمش رو میزاریم Shadow. بعد هم وارد مسیر Layer > Arrange > Send Backward میشیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به لایه متنی ۳D

گام اول

لایه Cheese-3D رو انتخاب کرده و روی اون دابل کلیک می کنیم و تنظیمات زیر رو اعمال می کنیم:

Bevel & Emboss :

Style روی Inner Bevel

Technique روی Smooth

Depth روی ۵۹۴ درصد

Direction روی Up

Size روی ۸ پیکسل

Soften روی ۱۲ پیکسل

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۷۹- درجه

Altitude روی ۳۷ درجه

Anti aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode روی Screen

Color روی #ffffff

Opacity روی ۳۸ درصد

Shadow Mode روی Soft Light

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۲۴ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


گام دوم

Inner Shadow :

Blend Mode روی Color Burn

Color روی #۰۰۰۰۰۰

Opacity روی ۲۷ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰- درجه

Distance روی ۳ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۸ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام سوم

Gradient Overlay :

Blend Mode روی Multiply

Dither رو تیک می زنیم

Opacity روی ۴۰ درصد

Style روی Angle

Angle روی ۰ درجه

Scale روی ۱۵۰ درصد

روی Gradient کلیک کرده و تنظیمات زیر رو وارد می کنیم.

Color Stop با کد رنگی #fbaf3a و Location روی ۶ درصد

Color Stop با کد رنگی #fdc747 و Location روی ۲۰ درصد

Color Stop با کد رنگی #fbaf3a و Location روی ۴۷ درصد

Color Stop با کد رنگی #fdc747 و Location روی ۷۵ درصد

Color Stop با کد رنگی #fba3fa و Location روی ۱۰۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام چهارم

Drop Shadow :

Blend Mode روی Multiply

Color روی #dca423

Opacity روی ۶۰ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۸۶ درجه

Distance روی ۱ پیکسل

Spread روی ۰ درصد

Size روی ۱ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

Ok می زنیم و تمام تغییرات رو اعمال می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

 1. اضافه کردن Layer Style به لایه متنی اصلی و سایه

گام اول

لایه CHEESE رو انتخاب می کنیم. روی لایه دابل کلیک کرده و یک Inner Shadow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم.

Blend Mode روی Linear Dodge

Color روی #ffffff

Opacity روی ۴ درصد

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی ۹۰- درجه

Distance روی ۲ پیکسل

Choke روی ۰ درصد

Size روی ۳ پیکسل

Anti aliased رو تیک می زنیم

روی Ok کلیک می کنیم.

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

گام دوم

لایه Shadow رو انتخاب کرده و دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

Blending Options :

Fill Opacity روی ۰ درصد

آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت اول

” آموزش Photoshop : افکت متنی پنیری – قسمت دوم “


توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک ۱

 جادوی فتوشاپ پک ۲

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۱

– صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک ۲


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code