آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

دسته بندی :گرافیک دو بعدی 3165
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

توی این آموزش، طراحی افکت متنی Stranger Things رو با Photoshop با هم می بینیم. برای این کار  از Layer Style ها و Adjustment Layer هم کمک می گیریم. بیاین شروع کنیم!

با ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things ” با ما همراه باشید…

 • سطح سختی: مبتدی
 • مدت آموزش: 20 تا 30 دقیقه
 • نرم افزار استفاده شده: Adobe Illustrator
 1. درست کردن پس زمینه و متن

گام اول

یک سند 1280 در 720 پیکسل درست می کنیم و کد رنگی #0c0101 رو به عنوان رنگ پس زمینه در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

عبارت Stranger Things رو وارد می کنیم. رنگش رو سفید می کنیم و فونت Indira K رو براش در نظر می گیریم.
Size رو روی حدود 141pt قرار میدیم. روی Faux Bold و All Caps پنل Character کلیک می کنیم.

 آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

Tracking رو روی -100 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام چهارم

Vertical Scale رو میزاریم روی 115. به این ترتیب، متن به صورت عمودی، کشیده میشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. تنظیم حروف بزرگتر

گام اول

اولین حرف از متن رو انتخاب می کنیم و Size رو روی حدود 212pt قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

حالا باید مقدار Baseline shift رو طور تنظیم کنیم که حرف بزرگ، به سمت پایین جا به جا بشه و بالای اون با بقیه حروف توی یک سطح باشه.
برای اینکار هم می تونیم مقادیر عددی وارد کنیم، هم آیکن Set the Baseline Shift رو به سمت چپ بکشیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

همین کار رو برای سایر حروف هم تکرار می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. تنظیم Kerning

گام اول

نشانگر ماوس رو بین اولین و دومین حرف قرار میدیم و عدد دلخواه رو برای Kerning در نظر می گیریم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

بسته به متن، شاید مجبور بشین این کار رو برای حروف دیگه هم تکرار کنین. نیاز نیست تمام حروف رو تغییر بدیم. فقط Kerning اون هایی که لازم هست رو تنظیم می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

وقتی تمام شد، Fill لایه متن رو روی 0 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. اضافه کردن Style به متن

روی لایه متن دابل کلیک می کنیم تا Layer Style زیر رو اعمال کنیم:

گام اول

یک Bevel and Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Style روی Stroke Emboss

Depth روی 220

Size روی 3

تیک Use Global Light رو بر می داریم

Angle روی 156

Altitude روی 37

Gloss Contour روی Cone- Inverted

Anti-aliased رو تیک می زنیم

Highlight Mode – Opacity روی 35 درصد

Shadow Mode – Opacity روی 50 درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

یک Contour با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Contour روی Cove – Deep

Anti-aliased رو تیک می زنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی 3

Position روی Inside

Color روی #ce1725

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام چهارم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Opacity روی 50 درصد

Noise روی 5 درصد

Color روی #eaf0f

Size روی 17

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام پنجم

یک Outer Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Opacity روی 50 درصد

Noise روی 5 درصد

Color روی #ea2314

Size روی 12

Range روی 60 درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام ششم

روی لایه متن کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. درست کردن شکل های مستطیلی

گام اول

ابزار Rounded Rectangle رو بر می داریم. میریم سراغ نوار امکانات و Radius رو روی 2 قرار میدیم. با کلیک و درگ، یک مستطیل روی متن درست می کنیم. Height رو روی 7 پیکسل قرار میدیم.
برای درست کردن مستطیل های بیشتر، کلیک و ردگ می کنیم. مطمئن میشیم که ارتقاع تمام مستطیل ها یکی باشه.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

Fill تمام لایه ها رو روی 0 قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. اضافه کردن Style به مستطیل ها

روی یکی از لایه های مستطیل کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم. به این ترتیب، Layer Style که از لایه متنی کپی کرده بودیم، اعمال میشه.
بعد از اون، روی لایه مستطیل دابل کلیک می کنیم تا بعضی از مقادیر رو اصلاح کنیم.

گام اول

یک Bevel and Emboss با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی 2

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

یک Stroke با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی 2

Position روی Outside

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

یک Inner Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی 5

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام چهارم

یک Outer Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Size روی 17

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام پنجم

روی این لایه کلیک راست می کنیم و Copy Layer Style رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام ششم

لایه بعدی مستطیل رو انتخاب می کنیم. کلیک راست می کنیم و Paste Layer Style رو می زنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام هفتم

متن و لایه های مستطیل رو توی یک گروه قرار میدیم و اسمش رو میزاریم Text Effect.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. اضافه کردن Style به گروه

روی گروه Text Effect دابل کلیک می کنیم و Layer Style زیر رو اعمال می کنیم.

گام اول

یک Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Ditcher رو تیک می زنیم

Blend Mode روی Soft Light

Style روی Reflected

Angle روی 135

یک Gradient Fill با کد رنگی #fbe7c2 در چپ و کد رنگی #e69f99 در راست، درست می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

یک افکت Gradient Overlay با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Ditcher رو تیک می زنیم

Blend Mode روی Overlay

Style روی Reflected

Angle روی 135

از Faucer 10 Gradient Fill استفاده می کنیم

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

یک Outer Glow با تنظیمات زیر اضافه می کنیم:

Opacity روی 20 درصد

Color روی #de1b22

Size روی 34

Range روی 60 درصد

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

به این ترتیب، افکت مون بهبود پیدا می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. اضافه کردن نورهای نقطه ای یا Spot Light

گام اول

رنگ پیش زمینه یا Foreground رو روی #451d08 قرار میدیم. بعد هم یک لایه جدید در بالای بقیه لایه ها درست می کنیم. اسمش رو میزاریم Light و Blend Mode رو روی Color Dodge قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

ابزار Brush رو به همراه یک قاموی بزرگ و نرم با نوک گرد، بر می داریم. برای درخشان کردن، شروع می کنیم به کلیک روی بعضی از حروف.
اندازه نوک قلمو رو می تونیم تغییر بدیم. برای کنترل شدت نور نقطه ای، Opacity رو از نوار Options، تنظیم می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام سوم

روی آیکن Create New Fill یا Adjustment Layer داخل پنل Layers، کلیک می کنیم و Hue/ Saturation رو انتخاب می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام چهارم

Saturation رو روی 35 و Lightness رو روی 15 یا هر مقدار دیگه ای که دوست داریم، قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

 1. تنظیم رنگ

گام اول

یک Gradient Adjustment Layer در بالای گروه Text Effect درست می کنیم.

یک Gradient Fill با کد رنگی #5c456e در راست و #b26b73 در مرکز و #fda982 در چپ، اضافه می کنیم. Style رو روی Reflected و Angle رو روی 155 و Scale رو روی 55 درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

گام دوم

Blend Mode لایه Gradient رو روی Color و Opacity رو روی 35 درصد قرار میدیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

تبریک! تمام شد!

توی این آموزش، یک متن ایجاد کردیم و اون رو با استفاده از تنظیمات و امکانات مختلف، این متن رو تنظیم می کنیم. بعد هم دو تا مستطیل به متن اضافه می کنیم و براشون Layer Style در نظر می گیریم.
تمام لایه ها رو با هم گروه می کنیم و Layer Style رو روی گروه هم اعمال می کنیم. در نهایت، چند ات نور نقطه ای در نظر می گیریم و برای اصلاح رنگ، از Gradient Adjustment Layer استفاده می کنیم.

آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things

امیدواریم ” آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Stranger Things ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم دوره های جامع فارسی مرتبط با این موضوع آریاگستر رو مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش فتوشاپ

– صفر تا صد آموزش  فتوشاپ در عکاسی

 جادوی فتوشاپ پک 1

 جادوی فتوشاپ پک 2

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 1

صفر تا صد آموزش دیجیتال پینتینگ – پک 2

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: