برچسب: افکت های بصری

افکت های بصری
آموزش 3Ds Max : مدل سازی شهاب سنگ با AfterBurn
آموزش 3Ds Max : مدل سازی جرقه با Particle Flow
آموزش 3Ds Max : طراحی ابرهای فانتزی
آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX – قسمت دوم
آموزش After Effects : طراحی انفجار با استفاده از FumeFX – قسمت اول
آموزش 3Ds Max و After Effects : بازسازی صحنه انفجار هلیکوپتر و بارش گلوله
آموزش After Effects : طراحی آتش با استفاده از CC Particle World
ایجاد VFX Shot سوختن ساختمان با After Effects
شبیه سازی حرکت واقعی دوربین با تکنیک Parallax