برچسب: دیجیتال پینتینگ

آموزش Photoshop : حذف پس زمینه سفید از هنر خطی
آموزش Photoshop : جادوی Blend If
آموزش Photoshop : طراحی شخصیت آپوکالیپس
آموزش Photoshop : طراحی تمام شکل های آب مایع – قسمت سوم
آموزش Photoshop : طراحی تمام شکل های آب مایع – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی تمام شکل های آب مایع – قسمت اول
آموزش Photoshop : نحوه کشیدن گوش واقعی
طراحی بند انگشتی برای مبتدی ها
نقاشی دیجیتال با استفاده از تصویر مرجع
آموزش Phtoshop : درست کردن قلموی آبرنگی
آموزش Photoshop : طراحی تمام شکل های آب منجمد – قسمت اول
آموزش Photoshop : نحوه طراحی موی بافت و گیس
آموزش Photoshop : طراحی موی کوتاه و ریش
استفاده از ابزارهای Selection
آموزش Photoshop : بهبود نقاشی دیجیتال با Adjustment Layer
آموزش Photoshop : مقدمه طراحی مو
آموزش Photoshop : رعایت پرسپکتیو با استفاده از ابزار Mixer Brush