برچسب: فصول

آموزش Illustrator : طراحی دستکش اسکاندیناوی
آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه برفی و زمستانی
آموزش Illustrator : طراحی کاراکتر زمستانی
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی پاییز طلایی – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی پاییز طلایی – قسمت اول
آموزش InDesign : طراحی کارت دعوت زمستانی
آموزش Affinity Designer : طراحی الگوی تابستانی
آموزش Illustrator : طراحی خرگوش
آموزش Photoshop : طراحی تصویر پاییز رویایی با ویرایش تصویر – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی تصویر پاییز رویایی با ویرایش تصویر – قسمت اول
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی بهاری – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی بهاری – قسمت اول
آموزش Photoshop : طراحی منظره زمستانی
آموزش Illustrator : طراحی راکن جذاب
آموزش ایلاستریتور : طراحی آیکن برگ های پاییزی، توت و شاه بلوط
آموزش Photoshop : طراحی تمام شکل های آب منجمد – قسمت سوم
آموزش Photoshop : طراحی تمام شکل های آب منجمد – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی تمام شکل های آب منجمد – قسمت اول