ویژگی های جدید موتور بازی سازی آنریل انجین ۴.۱۱ – Unreal Engine 4.11

ویژگی های جدید موتور بازی سازی آنریل انجین ۴.۱۱ – Unreal Engine 4.11 نسخه آنریل انجین ۴.۱۱ ( Unreal Engine 4.11 ) هم منتشر شده است و این نسخه دارای ویژگی های جدید بسیار. بهینه سازی های بیشمار از نظر عملکرد است. عملکرد یکی از اصلی ترین نقاط تمرکز در این نسخه و بازی بعدی شرکت Epic Games به نام Paragon  است. در نسخه ۴.۱۱ تعدادی ویژگی های رندر وادامه مطلب