دسته: بازی سازی

آموزش Affinity Designer : طراحی کاراکتر بازی
آموزش Unity : طراحی افکت دو بعدی آب
آموزش Android : آشنایی با Activity و Fragment
آموزش Unity : هنر بازی سازی سه بعدی با Flat Shaded
آموزش Unreal 3 Editor : طراحی مانیتور کامپیوتر
ویژگی های موتور بازی سازی کرای انجین
بازی sniper: gost warrior 3
ویژگی های جدید موتور بازی سازی آنریل انجین 4.11
موتور بازی سازی آنریل انجین
موتور بازی سازی یونیتی
موتور بازی سازی یونیتی