برچسب: هالووین

آموزش Photoshop : طراحی منظره پنجره ترسناک
طراحی گام به گام تار عنکبوت
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی چشم
آموزش Illustrator : طراحی افکت متنی کرم
آموزش Illustrator : طراحی سنگ قبر – قسمت دوم
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مغز – قسمت دوم
آموزش Illustrator : طراحی سنگ قبر – قسمت اول
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی مغز – قسمت اول
آموزش Illustrator : طراحی الگوی یکپارچه کدو تنبل
آموزش Illustrator : طراحی پس زمینه هالووین
آموزش Photoshop : طراحی افکت متنی Walking Dead
آموزش Photoshop : ایجاد قلموی Blood Spatter