آموزش ۳Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

آموزش ۳Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

آموزش ۳Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک قسمت اول

توی این آموزش، طراحی ربات غول پیکر متحرک رو با ۳Ds Max با هم می بینیم و بعد هم با روش Unwrapping و اعمال متریال های واقعی، Texturing و نورپردازی، آشنا میشیم.

با ” آموزش ۳Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک ” با ما همراه باشید…

  • سطح سختی: متوسط
  • مدت آموزش: ۲۰ تا ۳۰ دقیقه
  • نرم افزار استفاده شده: ۳Ds Max, Adobe Photoshop

پیش نمایش فیلم ساخته شده در این آموزش

  1. طراحی بدن اصلی

گام اول

تری دی مکس رو باز می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام دوم

از Viewport سمت چپ، دکمه های Alt+B روی کیبورد رو فشار میدیم. به این ترتیب، پنجره Vieport Configuration باز میشه.
امکانات Lock Zoom/ Pan و Match Bitmap رو فعال می کنیم. Files رو می زنیم و میریم سراغ محلی که فایل مرجع در اون قرار داره و بعد هم تصویر ربات رو بارگذاری می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام سوم

من از تصویری که در زیر می بینین، استفاده کردم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام چهارم

بعد از وارد کردن تصویر مرجع در Vieport سمت چپ، چیزی مشابه تصویر زیر رو می بینین. من طبق تصویر مرجع پیش میرم. بقیه چیزها بستگی به خلاقیت مون داره.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام پنجم

وارد مسیر Create > Geometry > Standard Primitives میشیم و Sphere رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام ششم

یک کره در Viewport پرسپکتیو رسم می کنیم. Radius رو روی ۱۳۰ و Segments رو روی ۱۰ قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام هفتم

لیست Modifier رو باز می کنیم و FFD 4x4x4 Modifier رو روی کره اعمال می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام هشتم

منوی FFD 4x4x4 رو باز می کنیم و روی Control Points کلیک می کنیم. بعد از انتخاب Control Points یا نقاط کنترل جلو و عقب، شکل کره رو بر اساس تصویر مرجع، تغییر میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام نهم

روی کره، کلیک راست می کنیم و اون رو Editable Poly می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام دهم

وارد Vertex Selection Mode میشیم و رئوسی که توی تصویر زیر می بینین، مجددا مرتب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام یازدهم

دکمه ۴ روی کیبورد رو فشار میدیم و وارد Face Selection Mode میشیم. سطوحی که توی تصویر زیر می بینین رو انتخاب می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام دوازدهم

همچنان که این سطوح انتخاب شدن، Set ID رو روی ۱ قرار میدیم و Enter رو فشار میدیم. به این ترتیب، ID سطوح انتخاب شده، روی ۱ تنظیم میشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام سیزدهم

دکمه های Ctrl+I روی کیبورد رو فشار میدیم و سایر سطوحی که انتخاب نشده بودن، به حالت انتخاب در بیان. همچنان که این سطوح انتخاب شدن، Set Id رو روی ۲ قرار میدیم و Enter می زنیم. به این ترتیب، ID سطوح انتخاب شده، روی ۲ تنظیم میشه.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام چهاردهم

بعد از انتخاب سطوحی که ID اون ها روی ۱ تنظیم شده، دستور Extrude رو دو بار روی اون ها اعمال می کنیم تا این سطوح، یک مقدار اکسترود بشن.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام پانزدهم

بعد از اعمال Turbosmooth Modifier، نتیجه رو توی تصویر زیر مشاهده می کنین.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

  1. طراحی پاها

گام اول

وارد مسیر Create > Geometry > Extended Primitives > Chamfer Cyl میشیم و شکلی رو که توی تصویر زیر می بینین، توی نمای پرسپکتیو رسم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام دوم

مش رو Editable Poly می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام سوم

همچنان که این سطوح انتخاب شدن، دستور Extrude رو روی اون ها اعمال می کنیم تا سطوحی که می بینین، اکسترود بشن.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام چهارم

همون طور که توی تصویر زیر می بینین، به اکسترود کردن سطوح ادامه میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

  1. طراحی کف پا

گام اول

وارد مسیر Create > Geometry > Standard Primitives > Sphere میشیم و همون طور که توی تصویر می بینین، یک شکل رو در نمای پرسپکتیو رسم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام دوم

مقدار Hemispehere رو افزایش میدیم تا همون طور که توی تصویر زیر می بینین، کره رو به دو نیمکره تقسیم کرده باشیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام سوم

نیمکره رو Editable Poly می کنیم. وارد Vertex Selection Mode میشیم و رئوس رو بر اساس تصویر زیر، تنظیم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام چهارم

سطوح بالای مربوط به مش کف پا رو Delete یا حذف می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام پنجم

با کمک ابزار Connect، دو تا لبه کمکی به تصویر اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام ششم

به همین روش، دو تا لبه کمکی دیگه هم به پایین اضافه می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام هفتم

چند تا لبه دیگه هم اضافه می کنیم و بعد هم رئوس رو طوری تنظیم می کنیم که مش کف پا به شکلی که می بینین، در بیاد. من صد درصد طبق تصویرمرجع پیش نمیرم و یک مقدار هم خلاقیت به خرج میدم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

  1. طراحی سایر بخش ها

گام اول

سطوحی از مش رو که می بینین، انتخاب می کنیم و دستور Extrude رو روی اون ها اعمال می کنیم تا طبق تصویر، اکسترود بشن.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام دوم

وارد مسیر Create > Geometry > Extended Primitives > Chamfer Cyl میشیم و شکلی رو که توی تصویر زیر می بینین، توی نمای پرسپکتیو رسم می کنیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام سوم

مش رو Editable Poly می کنیم. همچنان که سطوح مشخص شده از مش انتخاب شدن، دستور Extrude رو روی اون ها اعمال می کنیم تا طبق تصویر، اکسترود بشن.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام چهارم

کل پا رو Duplicate می کنیم و همون طور که توی تصویر زیر می بینین، نسخه کپی رو در جهت مخالف قرار میدیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

گام پنجم

مدل سازی مقدماتی ربات انجام شده. توی بخش بعدی آموزش، نحوه Unwrap کردن و Texture گذاری و همچنین، استفاده از متریال های واقعی، اضافه کردن نور و سایه رو با هم می بینیم.

آموزش 3Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت اول

نتیجه

توی این آموزش، مدل سازی یک ربات ساده رو با هم می بینیم. اما جزئیات هر مرحله رو بهتون نشون میدم تا خودتون بتونین جزئیات بیشتری رو بهش اضافه کنین.

” آموزش ۳Ds Max : طراحی ربات غول پیکر متحرک – قسمت دوم “

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *