آموزش Cinema 4D : مدل سازی ربات سبک ونوس

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

آموزش Cinema 4D : مدل سازی ربات سبک ونوس

توی این آموزش، یاد می گیرید که چطوری مدل سازی ربات رو از طرح اولیه انجام بدید و توی یک صحنه روشن قرار بدید. توی این آموزش جامع با صد و بیست و هفت گام، برای کاربرای متوسط و پیشرفته Cinema 4D، مقدمه مفصلی از هنر سه بعدی سازی رو تهیه کردم.

با آموزش ” سینما  4D: مدل سازی ربات سبک ونوس ” با ما همراه باشید…

  • نرم افزار استفاده شده: Cinema 4D

گام اول

توی این آموزش، می خوام از یک شکل کره شروع کنم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام دوم

به جای Standard، Hexahedron رو برای Type در نظر می گیریم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سوم

Segments رو روی 12 میگذاریم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهارم

یک Mirror Object یا شکل آینه به Object Manager اضافه می کنیم و این دو کره رو کنار هم قرار میدیم. یک مقدار شکل رو کنار می کشیم و محور X رو هم یک خرده می چرخونیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجم

یک کره جدید درست می کنیم. باز هم Type رو روی Hexahedron و Segments رو روی 16  قرار میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام ششم

از Booble Object، A Union B Mode رو انتخاب می کنیم. بعد هم Create Single Object و Hide New Edges رو تیک می زنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتم

اون رو به شکل Polygonal تبدیل می کنیم (با میانبر C).

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتم

یک قسمت از شکل رو پاک می کنیم. نیازی نیست هر دو سمت رو اصلاح کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نهم

مش رو اصلاح می کنیم و بعد تمام نقاط اضافه رو حذف می کنیم. به محل طلاقی هر دو شکل رو یک مقدار شیب میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام دهم

این شکل جدید و مرتب رو Mirror Object  یا آینه کرده و مجددا به شکل Polygonal تبدیل می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام یازدهم

بخش هایی از شکل Polygonal رو از بالا به پایین، به صورتی که در زیر می بینیم، انتخاب می کنیم و بعد هم میریم سراغ Extrude inner.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام دوازدهم

بخشی که انتخاب شده رو یک مقدار به سمت مرکز Extrude می کنیم تا به این ترتیب لبه های جدیدی ایجاد کرده باشیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سیزدهم

باز هم قسمت دیگه ای از شکل Polygon جدید رو انتخاب می کنیم و همون کارهای قبلی رو روش انجام میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهاردهم

حالا قسمت دهان رو مشخص می کنیم. چند تا نقطه جدید به دو Polygon انتخاب شده، اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پانزدهم

یک قسمت رو به سمت مرکز کره می کشیم و لبه ها رو هم شیب میدیم. برای قسمت بعد هم همین کار رو انجام میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شانزدهم

همین Polygon ها رو برای پشت سر شکل هم در نظر می گیریم و بعد …

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفدهم

… با تکنیک Extrude و Extrude Inner، گوش ها رو مشخص می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هجدهم

برای اطراف گوش ها هم همین تکنیک ها رو پیاده می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نوزدهم

با استفاده از Polygon های انتخاب شده، سعی می کنیم چیزی مثل یک برآمدگی رو روی یک سمت ایجاد کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیستم

توی این مرحله، گردن رو طراحی می کنیم. یک منحنی توی Linear Spline Mode می کشیم. هر قدر تعداد نقاط منحنی کمتر باشه، بهتره.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و یکم

این منحنی رو زیر شکل Lathe NURBs قرار میدیم و بعد هم اون رو Convert می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و دوم

یک شکل Boolean طراحی می کنیم و با استفاده از Union، شکل سر رو به گردن وصل می کنیم. نقاطی که استفاده نمیشه رو حذف می کنیم.  در نهایت باید همچین شکلی داشته باشید.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و سوم

حالا یه سری جزئیات رو به گردن اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و چهارم

برای انتخاب Polygon، Loop Selection و بعد هم Extrude Inner رو انتخاب می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و پنجم

این قسمت ها رو Extrude می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و ششم

شکل رو توی Hyper NURBs قرار میدیم تا همچین شکلی به دست بیاد.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و هفتم

مطمئن بشید که نقاط اتصال دو شکل آینه یا Mirror Object که قبلا داشتیم، واقعا به هم متصل باشن.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و هشتم

حالا باید همچین شکلی به دست اومده باشه.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و نهم

الان میریم سراغ موها. Hyper NURBs رو کپی می کنیم و به Polygon تبدیل می کنیم. جاهایی که می خوایم موها رو روش قرار بدیم، انتخاب می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی ام

از منوی Context، موها رو اضافه می کنیم. تا زمانی که به شکل مورد نظر برسیم، تنظیمات رو تغییر میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و یکم

توی این مرحله، رنگ موها رو بنفش می کنیم و بعد هم ذخیره می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و دوم

توی مرحله سی و دوم، برای درست کردن بدن ربات، یک کره دیگه رسم می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و سوم

Type این کره رو هم روی Hexahedron و Segments رو روی عدد استاندارد یعنی 24 قرار میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و چهارم

این شکل رو Convert می کنیم و بعد از ابزار Magnet برای قرار دادن نقاط سر جای خودشون، استفاده می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و پنجم

شکل یک کره دیگه رو اضافه می کنیم. توی این مرحله، تمام تنظیمات استاندارد اند.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و ششم

به دلیل تقارن، نیمی از شکل رو حذف می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و هفتم

نقاط رو بر میداریم تا شکل Polygon ظاهر مرتبی به خودش بگیره.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و هشتم

جلوی Polygon رو توی وضعیت بهتری قرار میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام سی و نهم

زمان تقارن سازی رسیده.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل ام

حالا باید به این شکل به نظر برسه.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و یکم

بخش جلوی Polygon رو انتخاب می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و دوم

… و پشت.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و سوم

از Extrude Inner استفاده می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و چهارم

برای انتخاب Polygon که همین الان Extrude شد، Loop Selection رو انتخاب می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و پنجم

باز هم Inner Extrude رو استفاده می کنیم تا  Hyper NURBs، لبه های تیزی پیدا کنه.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و ششم

Polygon های کره رو بیشتر به سمت جلو می کشیم و همین طور که می بینید، از Loop Selection استفاده می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و هفتم

باز هم به Extrude کردن…

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و هشتم

… و مراحل Extrude Inner، ادامه میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام چهل و نهم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه ام

ناحیه سینه رو انتخاب می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و یکم

با استفاده از ابزارهای مدل سازی، جزئیات بیشتری رو بهش اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و دوم

شکل رو می چرخونیم و این Polygon ها رو انتخاب می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و سوم

اون ها رو Extrude می کنیم. یک شکاف بین Polygon های Extrude شده ایجاد شد.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و چهارم

Polygon های مخالف رو انتخاب می کنیم و بعد هم میریم سراغ Bridge Function منوی سمت راست.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و پنجم

به این شکل:

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و ششم

Polygon های جدید رو باز هم Extrude می کنیم…

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و هفتم

برای اینکه همچین شکلی بشه، از تمام ابزارهای مدل سازی که قبلا گفتم استفاده می کنیم:

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه وهشتم

حالا سر رو به بدن اضافه می کنیم. شکل رو می چرخونیم تا به بالاترین قسمتش برسیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام پنجاه و نهم

فرآیند مدل سازی رو تکرار می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت ام

قسمت سر رو اضافه می کنیم و توی جایی که باید، قرار میدیم. طوری که کاملا به بدن متصل باشه. شاید برای اینکه بشه این قسمت ها رو به هم وصل کرد، نیاز باشه نقط جدیدی اضافه کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و یکم

با استفاده از Atitch and Sew، هر دو شکل رو به هم وصل می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و دوم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و سوم

ایناهاش. دست و پاهاش هنوز باقی مونده. من جزئیات بیشتری رو به جلو اضافه می کنم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و چهارم

بیاید دست ها رو طراحی کنیم. برای این کار به یک کره دیگه نیاز داریم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و پنجم

شکل رو 120 درجه می چرخونیم. طوری که سه تا شکل مشابه داشته باشیم. یک کره دیگه هم درست می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و ششم

تمام بخش های اضافی رو پاک می کنم و بعد هم کار تقارن سازی رو انجام میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و هفتم

نقاط رو حذف می کنیم و Polygon ها رو مرتب می کنیم. محل اتصال Polygon ها رو شیب میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و هشتم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام شصت و نهم

بخش بالایی کره مرکزی رو پاک می کنیم و برای اینکه وسطش ضخیم تر به نظر برسه، چند تا Polygon بهش اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد ام

جزئیات بیشتری به سر اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و یکم

اگر اون رو زیر Hyper NURBs گذاشته باشیم، باید به این شکل به نظر بیاد.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و دوم

با ساعدها شروع می کنیم. یک کره استاندارد دیگه درست می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و سوم

چند تا از Polygon های بالا رو پاک می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و چهارم

تعداد بیشتری رو Extrude می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و پنجم

برای اینکه محور شکل رو به سمت بالا قرار بدیم، سراغ 2.5 D Snapping Mode میریم (با میانبر P).

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و ششم

یک شکل متقارن اضافه می کنیم. موقعی که شکل اصلی فعال هست، اگه Alt رو نگه داریم، این شکل رو زیر شکل متقارن قرار میده.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و هفتم

بعد هم اون رو Convert می کنیم و سراغ Edge Mode میریم. برای نرم کردم لبه های شکل جدید، بهش شیب میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و هشتم

اندازه بخش بالایی رو یک مقدار بزرگتر می کنیم. اینجا باید از Soft Selection Mode استفاده کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هفتاد و نهم

دست رو به ساعد اضافه می کنیم طوری که ماملا با هم هماهنگ بشن.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد ام

جزئیات بیشتری رو به محل اتصال اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و یکم

یک شکل Bend یا منحنی بهش اضافه می کنیم. اون رو زیر شکل اصلی قرار میدیم و زاویه کمی بهش میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و دوم

ساعد و بدن رو کنار هم قرار میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و سوم

برای اینکه بتونیم اتصالی نرمی بین این دو بر قرار کنیم، یک همچین چیزی رو درست می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و چهارم

بعد هم ساعد رو طوری Extrude می کنیم که کاملا به بدن بچسبه. نیازی به درست کردن Polygon بیشتر نیست. چون چیزی دیده نمیشه.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و پنجم

حالا سراغ پشت شکل میریم و جزئیات بیشتری بهش اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و ششم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و هفتم

برای پاها هم کره ای رو درست به همین اندازه و با همین تنظیمات درست می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و هشتم

برای ایجاد برش در اطراف شکل کره، از ابزار Knife داخل Linear Mode استفاده می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام هشتاد و نهم

حالا شکل کره رو پاک می کنیم. نقاط و Polygon هایی که به تازگی درست کردیم رو هم برای مرحله بعد، کنار میزاریم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود ام

همین فرآیند رو روی ساعد هم پیاده می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و یکم

برای درست کردن پاها، همون طور که گفتم شکل ساعد رو کپی می کنم و فقط بالاش رو یک مقدار تغییر میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و دوم

همون طور که می بینید، بخش بالا رو یک مقدار بزرگ می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و سوم

یک برآمدگی رو بهش اضافه می کنیم…

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و چهارم

… و بعد هم اون رو Convert می کنیم تا بتونیم از Loop Selection و تکنیک Extrude استفاده کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و پنجم

اندازه و موقعیت شکل پاها رو اصلاح می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و ششم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و هفتم

اگه چیزی رو توی Hyper NURBs قرار بدیم، از هم تفکیک میشه. برای جلوگیری از این وضعیت می تونیم یک Hyper NURBs Weight Tag درست کنیم و Subdivisions رو روی 0.0  بزاریم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود و هشتم

ایناهاش. کار مدل سازی تمام شد.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام نود نهم

یک استوانه بزرگ با 1000 Steps به عنوان محیط پیرامون درست می کنیم. این طوری می تونیم شکل ربات رو بدون اینکه به مشکلی بر بخوریم، داخلش قرار بدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد ام

رنگ پس زمینه رو به این شکل در بیارید.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و یکم

وقت نوردهی مقدماتی رسیده. توی Spot Mode، یک منبع نور و ناحیه سایه اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و دوم

یکم دورتر، یک منبع نور دیگه درست می کنیم تا نور، تابش درستی روی شکل داشته باشه.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و سوم

یک منبع نور دیگه هم کنار اولی اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و چهارم

نکته مهم: اگه از تکنیک Global Illumination استفاده نمی کنید، یک منبع نور به زیر شکل، یعنی استوانه اضافه کنید. یادتون باشه که سایه نداشته باشه و خود نور هم خیلی درخشان نباشه.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و پنجم

منابع نوری بیشتری به اطراف شکل اضافه می کنیم تا شکل به خوبی نورانی بشه.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و ششم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و هفتم

ربات رو توی این صحنه قرار میدیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و هشتم

دکمه Render رو می زنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و نهم

حالا میریم سراغ رنگ آمیزی ربات.

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و دهم

رنگ های براق و متالیک رو براش در نظر می گیریم و کمی هم Noise بهش اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و یازدهم

من یک Material رو انتخاب کردم و تغییر رنگ جزئی هم دادم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و دوازدهم

توی گام های 112 تا 121 از این تنظیمات به عنوان راهنما استفاده کنید.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و سیزدهم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و چهاردهم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و پانزدهم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و شانزدهم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و هفدهم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و هجدهم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و نوزدهم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و بیستم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و بیست و یکم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و بیست و دوم

برای اینکه ظاهر فلزی به خودش بگیره، می تونیم با Alpha Channel، یک همچین Material درست کنیم و روی بقیه Material ها رو باهاش بپوشونیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و بیست و سوم

توی گام های 123 تا 125 از این تنظیمات به عنوان راهنما استفاده کنید.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و بیست و چهارم

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و بیست و پنجم

 سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام صد و بیست و ششم

Material جدید رو جایگزین Material قبلی می کنیم. یک درخشش سفید و قرمز رو هم بهش اضافه می کنیم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

گام بیست و هفتم

حالا باید همچین ظاهری پیدا کرده باشه. حالا می تونیم مسیر ذخیره و حجم عکس رو مشخص کنیم و خروجی بگیریم.

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

تصویر نهایی

سینما 4D: مدل سازی ربات سبک ونوس

امیدواریم آموزش ” سینما  4D: مدل سازی ربات سبک ونوس ”  برای شما مفید بوده باشد…

توصیه می کنم آموزش های مرتبط با Cinema 4D آریاگستر رو حتما مشاهده کنید:

– صفر تا صد آموزش سینما 4D – پک 1

– صفر تا صد آموزش سینما 4D – پک 2

توجه : مطالب و مقالات وبسایت آریاگستر تماما توسط تیم تالیف و ترجمه سایت و با زحمت فراوان فراهم شده است . لذا تنها با ذکر منبع آریا گستر و لینک به همین صفحه انتشار این مطالب بلامانع است !

دوره های آموزشی مرتبط

مطالب مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز یا بی ارتباط با موضوع آموزش باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: